Historisk arkiv

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim:

- Klima- og skogtiltak i utviklingsland er utfordrende – men viktige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim skriver i en kronikk i The Guardian at redusert skogtap i utviklingsland kan være avgjørende for å begrense global oppvarming. Utslipp fra skoger som hugges og brennes står i løpet av ett år for om lag en femtedel av alle verdens utslipp av klimagasser.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim skriver i en kronikk i The Guardian at redusert skogtap i utviklingsland kan være avgjørende for å begrense global oppvarming. Utslipp fra skoger som hugges og brennes står i løpet av ett år for om lag en femtedel av alle verdens utslipp av klimagasser. Til frykten om at kriminelle kan utnytte et system der utviklingsland belønnes økonomisk for å redusere sine utslipp fra skogsektoren skriver Solheim at dersom dette systemet utformes riktig, kan det virke positivt på utviklingen av anti-korrupsjonsmekanismer og bærekraftig skogforvaltning i landene.

Norge er fullt klar over at arbeidet med å redusere utslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland – internasjonalt kalt REDD - byr på store utfordringer. Allikevel er skogene for viktige - både for klima, artsmangfold og fattige som lever i og av skogen -  til ikke å gripe denne muligheten til å bevare dem.

Solheim skriver at spørsmålet  ikke er hvorvidt slike tiltak skal støttes -  men på hvilken måte.

Les kronikken til miljø- og utviklingsminsiter Erik Solheim (på engelsk)