Forsiden

Historisk arkiv

Erik Solheim skal lede konsultasjoner i klimaforhandlingene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim skal sammen med Singapores miljøvernminister Yaacob Ibrahim lede konsultasjoner om handel, skipsfart og luftfart under klimaforhandlingene i København.

Klimatoppmøtets president Connie Hedegaard foreslo mandag å utnevne noen av landenes ministre som ansvarlige for konsultasjoner om utvalgte spørsmål. De har fått frist til å avgi rapport i løpet av tirsdag. Hensikten er å komme videre på veien mot et avtaleforslag som kan presenteres for stats- og regjeringssjefene. Hedegaard la vekt på at det skal være en åpen prosess. Solheim var en av ministrene som ble utnevnt på møtet.

– Jeg håper vi skal komme et skritt videre med disse viktige spørsmålene. Vi kommer neppe til å løse alle problemer, men skal lytte til hva landene sier og komme med innspill til den danske forhandlingsledelsen. Det er svært viktig å hjelpe Danmark i denne prosessen. Connie Hedegaard har verdens vanskeligste jobb akkurat nå, sier Erik Solheim.

Solheim skal være med og lede konsultasjonene om hvordan man skal få utslipp fra internasjonal skipsfart og luftfart inn i en ny klimaavtale.

– Som stor skipsfartsnasjon har Norge vært en pådriver for å få til dette. Disse utslippene er ikke regulert i dag, blant annet fordi det er vanskelig å fastslå  hvilket land som skal stå anvarlig for utslippene, sier Solheim.

I tillegg skal Solheim lede konsultasjoner om handelsspørsmål, spesielt spørsmålet om adgangen til handelsrestriksjoner mot land som ikke overholder sine klimaforpliktelser. Det er henvist til handel flere steder i forhandlingsteksten. Derfor prøver man å få en felles  løsning på dette.