Historisk arkiv

Mest penger til miljø fra norske EØS-midler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Omtrent en fjerdedel av de norske EØS-midlene i perioden 2004-2009 går til miljøtiltak. Norge bidrar totalt med om lag ti milliarder kroner til de tolv nyeste medlemslandene i EU, samt Hellas, Portugal og Spania.

Over 100 deltakere fra mottakerlandene og giverlandene var samlet i Warszawa i oktober 2009 for å utveksle erfaringer og presentere resultater på miljøområdet. Norge er gjennom EØS-midlene en av de største bidragsyterne til det sivile samfunn i Sentral-Europa og bidrar med omtrent 97 prosent av den totale støtten.

Miljøvern er det største innsatsområdet med om lag 2,4 milliarder kroner til 350 prosjekter. Støtten går til energieffektivisering, bruk av fornybar energi, renseanlegg, avfallshåndtering, miljøovervåking og bevaring av biologisk mangfold. I tillegg gis støtte til miljøforskning og miljøprosjekter i regi av frivillige organisasjoner gjennom særskilte fond.

- EØS-midlene gjør en forskjell og bidrar til miljøresultater. Ikke minst gjelder dette miljøtiltak i regi av lokale myndigheter og frivillige organisasjoner, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

På konferansen ble det presentert resultater fra flere prosjekter, og i løpet av året vil det komme egne rapporter om resultatene både på områdene klimatiltak og bevaring av biologisk mangfold.

Statssekretær i det polske miljøverndepartementet, Stanislaw Gawlowski (til høyre) og ambassadør Enok Nygaard deltok på åpningen av miljøkonferansen i Warszawa. Foto: Kari Ertresvåg, Financial Mechanism Office
Statssekretær i det polske miljøverndepartementet, Stanislaw Gawlowski (til høyre) og ambassadør Enok Nygaard deltok på åpningen av miljøkonferansen i Warszawa. Foto: Kari Ertresvåg, Financial Mechanism Office.

I Polen er det gjennomført energieffektiviseringstiltak i over 300 skolebygninger og helseinstitusjoner. I gjennomsnitt er den forventede energieffektiviseringen på mer enn 50 prosent. I tillegg bidrar tiltakene til redusert luftforurensning, bedre innemiljø og nye arbeidsplasser.

Det ble også presentert erfaringer fra blant annet klimaprosjekter i Estland, marin miljøovervåking i Polen, bevaring av biologisk mangfold i Slovakia og miljøteknologisatsing i Latvia.

Les mer: