Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ny arena for miljø- og samfunnsinformasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Nå får kommune-Norge en ny arena for formidling av miljø- og samfunnsinformasjon. Det er utviklet et verktøy der norske kommuner kan legge ut all relevant informasjon om sin egen miljøinnsats og samfunnsutvikling i kommunen på nettsiden www.livskraftigekommuner.no.

Nå får kommune-Norge en ny arena for formidling av miljø- og samfunnsinformasjon. Det er utviklet et verktøy der norske kommuner kan legge ut all relevant informasjon om sin egen miljøinnsats og samfunnsutvikling i kommunen på nettsiden www.livskraftigekommuner.no.

Prosjektleder Mona Nilsen i KS forteller at det lenge har vært behov for økt tilgjengelighet for miljø- og samfunnsinformasjon. Den nye nettsiden er et verktøy som vil kunne bli et viktig redskap for kommuner så vel som innbyggerne. - Nettsiden er en ny arena som vil bety

  • Formidling
  • Forbedring
  • Forenkling

av miljø- og samfunnsinformasjon fra kommunene, sier hun.

Nettsidene er under utvikling, og presenteres for kommunene under Arendalskonferansen.

www.livskraftigekommuner.no er et verktøy for alle som vil følge med på miljø- og samfunnsutviklingen i sin kommune. Nettstedet formidler, forenkler og forbedrer kommunenes informasjon om miljø og samfunnsutvikling, og er en ny arena hvor kommunene legger ut informasjon om status og utvikling, mål og tiltak, indikatorer og gjøre resultatet og prosessene i nettverksarbeidet tilgjengelig, sier Nilsen.

www.livskraftigekommuner.no kan brukes av alle som ønsker å hente ut informasjon om miljø- og samfunnsutvikling i norske kommuner.  Det vil være et nyttig verktøy for alt fra innbyggere, politikere og ansatte i kommunene, næringsliv, media, forskere og andre. 

”Livskraftige kommuner” er et program i regi av KS og Miljøverndepartementet der norske kommuner arbeider systematisk og kreativt med miljø, bærekraft og samfunnsutvikling i samarbeid med andre kommuner. Formålet med programmet er å løfte det lokale miljøarbeidet og styrke kommunenes miljøkompetanse. Ved å synliggjøre og styrke kommunenes rolle som samfunnsutvikler, skal det oppnås økt gjennomslagskraft for viktige miljøhensyn innen en rekke politikkområder i kommunene. – Vi anser denne nettsiden som svært sentral i kommunenes arbeid med å synliggjøre sitt arbeid på dette feltet, sier Nilsen.

Portalen og publiseringsløsningen er utviklet for KS av Frameworks AS (www.frameworks.no) som også står for teknisk support og drift av løsningen. Frameworks har utviklet en rekke portaler og rapporteringsløsninger for miljøinformasjon – og leverer blant annet også løsningen for Miljøstatus rapportering i alle norske fylker. Frameworks er i likhet med Arendal kommune og en rekke andre byer, regioner og land medlem av FNs klimanøytrale nettverk.

For ytterligere kommentarer, kontakt prosjektleder Mona Nilsen (KS), tlf. 950 17 353 eller e-post [email protected]

Til toppen