Historisk arkiv

Miljøverndepartementet

Rapport om det norske finansieringsforslaget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Center for Clean Air Policy i Washington har utarbeidet en analyse av det norske finansieringsforslaget i de internasjonale klimaforhandlingene.

Forslaget går ut på å auksjonere en viss prosentandel av landenes utslippskvoter innenfor en ny klimaavtale, for å skaffe penger til tilpasningstiltak og kapasitetsbygging i utviklingsland, samt tiltak for reduserte utslipp fra avskoging.

Les rapporten.