Historisk arkiv

Følg høringskonferansen om forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten på nettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Den åpne høringskonferansen om forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten blir overført direkte på nettet.

Tirsdag 8. juni holdes det en åpen høringskonferanse om arbeidet med oppdatert forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Har du ikke mulighet til å være tilstede i Svolvær kan du følge hele konferansen direkte på nettet.

Formålet med konferansen er å stimulere til innspill fra ulike interessegrupper. Både miljø- og utviklingsministeren, fiskeri- og kystministeren og olje- og energiministeren vil delta på konferansen. Det vil også blant andre representanter fra lokalt næringsliv og politikk, oljeindustrien, fiskeriene, miljøorganisasjonene og representanter for fagetater og forskningsmiljøer.

Konferansen starter klokken 09.00 og varer til ca klokken 16.00.

På grunn av lengden er sendingen delt opp i to deler

Følg sending nr. 1. Starter kl. 09.00

Følg sending nr. 2. Starter kl. 12.30

Se programmet for konferansen her (pdf)