Historisk arkiv

Miljøverndepartementet

Norge melder inn utslippsmål på 30-40 prosent til Københavnavtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Norge har i dag meldt inn sine mål til Københavnavtalen. Norge viderefører målene fra regjeringsplattformen om å redusere klimagassutslippene med 30-40 prosent innen 2020 sammenlignet med 1990-nivå, men signaliserer også en klar vilje til å gå til 40 prosent når det foreligger en global klimaavtale hvor alle store utslippsland deltar.

Målene er rapportert til FNs klimasekretariat innen fristen 31. januar. Københavnavtalen er ikke juridisk bindende, men utgjør en politisk plattform for videre forhandlinger. På den bakgrunn har Norge meldt inn et fleksibelt tallfestet mål.

- Norge er rede til å ta ansvar. Vi vil gjøre vårt beste for å bidra til en forhandlingsprosess som kan gi en klimaavtale som begrenser den gjennomsnittlige temperaturøkningen til 2 grader over førindustrielt nivå, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Norges utslippsmål er det samme som ble presentert på klimakonferansen i Bangkok i oktober 2009 i tråd med den nye regjeringsplattformen. Da lanserte Norge for første gang et mål om 40 prosent kutt hvis det blir en ny klimaavtale. Norge gjentar og forsterker nå løftet om å kutte 40 prosent når det internasjonale rammeverket er mer klart. Københavnavtalen er bare et skritt på veien dit.

Les brevet fra Miljøverndepartementet til FN (pdf)