Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Klimanøytral stat

En mer klimavennlig stat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I dag går startskuddet for en mer klimavennlig stat. Ti statlige virksomheter skal teste ut ulike måter å redusere klimagassutslipp på gjennom prosjektet ”Klimanøytral stat”.

I ett år skal de ti virksomhetene beregne egne utslipp og kartlegge hvordan de kan bli klimanøytrale. Klimareduserende tiltak skal gjøres innenfor eksisterende rammer.

- Norge skal bli klimanøytral i 2030. Staten, med sine 140 000 ansatte, er både en stor arbeidsplass og innkjøper av tjenester og varer. Staten sitter i en nøkkelposisjon og er dermed en viktig bidragsyter i arbeidet med å redusere klimautslipp, sier Erik Solheim.

Miljøminister Erik Solheim deltok i oppstartsseminaret til Klimanøytral stat, sammen med Nick Nuttall fra UNEP og Svein Tveitdal fra Arendal kommune. (Miljøverndepartementet)

Årlig handler det offentlige inn varer og tjenester for om lag 386 milliarder kroner (2009). Arbeidet med Klimanøytral stat har hovedfokus på energisparing og økt andel av fornybar energi i bygg, en mer klimavennlig bilpark og smart bruk av IKT. Mange statlige virksomheter har allerede innført både store og små miljøsparende tiltak, alt fra videokonferanser til dobbeltsidig utskrift.

- Miljøledelse lønner seg både økonomisk og miljømessig. Dersom videokonferanser kan erstatte 1 av 5 flyreiser blant statsansatte, vil vi få en samlet samfunnsøkonomisk besparelse på omtrent 327 millioner kroner, påpeker Solheim.

De ti virksomhetene som setter i gang er Husbanken, Skattetaten, Sykehuset i Vestfold, Fylkesmannen i Aust-Agder, Klima og forurensingsdirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Statsbygg, Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås, Direktoratet for forvaltning og IKT og Miljøverndepartementet.

Ny veileder for anskaffelse av transport og bil
Gjennom handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser er klima- og miljøbevisste innkjøp satt høyt på dagsorden. På oppstarseminaret for Klimanøytral stat lanserte miljøvernministeren en helt ny veileder for anskaffelse av transport og bil.

- Å foreta miljø- og klimavennlige innkjøp kan oppleves som en utfordring. Veilederen vil gjøre det enklere for offentlige virksomheter å ta miljø- og klimariktige valg ved innkjøp av transporttjenester, sier Solheim.

Veilederen innholder linker med gode eksempler, miljøsider, verktøy og veiledning for hvordan gå fram for å anskaffe biler med lave CO2 utslipp eller elbil der denne dekker behovet for transport. Veilederen er utviklet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) på oppdrag fra Miljøverndepartementet.

Link til veilederen

Klimanøytral stat - fakta:

  • Staten skal bli klimanøytral innen 2030
  • Et politisk initiativ fra Miljøverndepartementet etter innspill fra blant annet Grid-Arendal og Arendal kommune
  • Målet er å teste ut metoder for hvordan virksomheter kan bli klimanøytrale
  • Ti virksomheter deltar i pilotprosjektet som varer ett år: Husbanken, Skattetaten, Sykehuset i Vestfold, Fylkesmannen i Aust-Agder, Klima og forurensingsdirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Statsbygg, Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås, Direktoratet for forvaltning og IKT og Miljøverndepartementet

(Difi)