Historisk arkiv

Flytrafikk omfattes av klimakvoter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen vil endre klimakvoteloven for å få luftfarten inn i kvotesystemet. Norge vil dermed ta del i det nye kvotesystemet for luftfart på samme måte som EU-landene. Hensikten er å få ned klimagassutslippene fra flytrafikken.

Et forslag om å endre klimakvoteloven ble behandlet i statsråd fredag, og lovforslaget fremmes nå for Stortinget.

- Vi trenger løsninger på tvers av landegrenser for å få ned klimagassutslippene fra internasjonal luftfart. At vi nå får luftfart inn i kvotesystemet er et viktig skritt framover, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Lovforslaget som nå legges frem for vedtak i Stortinget, trengs for å gjennomføre direktivet om å få luftfart inn i kvotesystemet. Kvotesystemet betyr at luftfarten vil redusere de samlede utslippene med 36 prosent fram til 2015 og 46 prosent fram til 2020, i forhold til om ingen nye tiltak var blitt innført.

- Alle som flyr til eller fra en flyplass i Norge eller et annet EØS- eller EU-land, må levere kvoter for utslippene sine. Plikten gjelder for selskapene, så dette er ikke noe passasjerene trenger å tenke på. Regelverket vil gjelde enten man flyr innenriks i Norge eller til og fra andre land, sier Solheim.

Reglene vil også gjelde for flyvninger mellom EU/EØS-land og land utenfor EU/EØS.

Innlemmelsen av luftfart i kvotesystemet ventes å gi en økning i billettprisen på mellom 40 og 320 kroner avhengig av strekning. Det framgår av EU-kommisjonens konsekvensutredning fra 2006.

Flytrafikk gir et raskt voksende bidrag til klimagassutslippene. Å ta luftfarten inn i det europeiske kvotesystemet bidrar til å begrense utslippsveksten.

Kvotesystemet åpner for fleksibilitet. Luftfarten kan dermed finansiere utslippsreduksjoner i andre sektorer i stedet for å redusere egne utslipp. Det er ubegrenset adgang til å kjøpe kvoter fra industribedrifter, kraftverk og andre installasjoner som er omfattet av EUs kvotesystem. Det er også en viss mulighet til å kjøpe kvoter fra utviklingsland.