Historisk arkiv

Miljøverndepartementet

Norge og Russland enige om å arbeide for et felles havmiljøovervåkningsprogram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Etter møte i den norsk-russiske miljøvernkommisjonen har Norge og Russland i dag kommet fram til et nytt samarbeidsprogram, som blant annet legger stor vekt på havmiljøsamarbeid.

- Havmiljøarbeidet er prioritert svært høyt av både Norge og Russland. Etter at delelinjeavtalen ble inngått har fokuset på petroleumsvirksomhet i Barentshavet økt. Derfor er det viktig at vi nå er enige om å legge grunnlaget for et felles miljøovervåkningsprogram for hele Barentshavet, sier statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet i forbindelse med undertegnelse av det nye arbeidsprogrammet for det norsk-russiske miljøvernsamarbeidet for perioden 2011-2012.

Sørensen la vekt på at en eventuell petroleumsutvinning i Barentshavet må skje på den mest miljøvennlige måten for å unngå at man får ulykker som den i Mexicogulfen i fjor. - Beregninger viser at naturen i denne regionen er svært sårbar for slike utslipp.

Hun fikk støtte av sin russiske kollega, viseminister Sergej Donskoj i Natur- og ressursministeriet, som i møtet la vekt på at det norsk-russiske miljøsamarbeidet har pågått i 20 år, og at samarbeidet har medført en erkjennelse av felles miljøutfordringer i Barentsregionen.

Både Norge og Russland ønsker etablering av et felles miljøovervåkningsprogram for Barentshavet og at begge landene utarbeiderhelhetlige forvaltningsplaner  basert på de samme prinsippene.. Dette vil kunne legge viktige premisser i forbindelse med økt økonomisk aktivitet i de nordlige områdene, særlig innenfor olje- og gassvirksomhet, fiskeri og skipsfart.

Klimaendringer, naturmangfold, forurensning, radioaktivitet og grensenært samarbeid er også viktige områder som omfattes av arbeidsprogrammet mellom Norge og Russland. Heidi Sørensen fremhevet blant annet viktigheten av å bevare de store russiske skogene og våtmarksområdene.

- 2011 er FNs skogår, så jeg er glad for at Norge og Russland nå skal utvikle et samarbeid i forhold til bevaring av skog. Det er viktig av to grunner: Skogen bevarer et naturmangfold som vi er avhengig av og de store russiske skogene er viktige i forhold til å binde CO2, sa Sørensen under møtet.

Statssekretær Heidi Sørensen og viseminister i Natur- og ressursministeriet i Russland, Sergej Donskoj, signerte i dag en miljøavtale mellom Norge og Russland. Foto: Miljøverndepartementet.
Statssekretær Heidi Sørensen og viseminister i Natur- og ressursministeriet i Russland, Sergej Donskoj, signerte i dag en miljøavtale mellom Norge og Russland. Foto: Miljøverndepartementet.