Historisk arkiv

BA-foretak: Tinglysingsmessig overgangsordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet har i dag, i samråd med Finansdepartementet, gitt en tinglysingsmessig overgangsordning for visse BA-foretak.

Miljøverndepartementet har i dag, i samråd med Finansdepartementet, gitt en tinglysingsmessig overgangsordning for visse BA-foretak

-Det oppsto en utilsiktet situasjon for disse foretakene i forbindelse med gjennomføringen av samvirkelova, som vi nå har ryddet opp i. Jeg er derfor glad for at vi har fått til en overgangsordning for de BA-foretakene som denne saken gjelder, sier statssekretær i Miljøverndepartementet, Henriette Westhrin.

Ordningen, som gjelder til og med 31. desember 2013, innebærer at overføring av fast eiendom fra visse oppløste BA-foretak, til nystiftet aksjeselskap eller forening, kan tinglyses som en navneendring. Dette utløser da ikke tinglysingsgebyr eller dokumentavgift.

Bakgrunnen for overgangsordningen er at departementene ser at det har oppstått en uønsket situasjon for disse BA-foretakene i forbindelse med overgangsreglene i samvirkelova. Videre ønsker departementene å bidra til at disse foretakene så raskt som mulig blir riktig registrert.

Mange har vært i kontakt med Miljøverndepartementet og Finansdepartementet i denne saken, blant annet Folkets Hus.