Historisk arkiv

Historisk arkiv

Klimaforliket vedtatt i Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Mandag vedtok Stortinget klimaforliket mellom regjeringspartiene og Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre. Forliket ga enighet om enkelte tillegg til klimameldingen som regjeringen la fram onsdag 25. april.

Endringene er blant annet at klima- og teknologifondet skal fylles raskere, at det sikres mer penger til belønningsordningen for kollektivtransport, at dagens avgiftsfordeler for rene nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode (2017) og at det blir forbud mot fyring med fossil fyringsolje i 2020.

- Klimaforliket bidrar til ytterligere konkretisering av virkemidlene i klimameldingen og sikrer langsiktighet i klimapolitikken , sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Noen av de viktigste punktene fra klimaforliket er:

  • at man forserer klima- og teknologifondet. Fondskapitalen skal utgjøre 50 milliarder kroner i 2016, med en økning på 10 milliarder kroner i 2013, 5 milliarder kroner i 2014, 2015 og 2016.
  • at det skal innføres forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020. Dette forutsetter støtteordninger fra 2013 og øvrige virkemidler i en overgangsperiode.
  • at dagens avgiftsfordeler for kjøp og bruk av rene nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode (2017), så fremt antall rene nullutslippsbiler ikke overstiger 50 000.
  • at belønningsordningen for kollektivtrafikk skal økes med 500 mill. kroner i 2013 og 2014, hvorav 250 mill. kroner bevilges i 2013 og 250 mill. i 2014.
  • at regjeringen i de kommende statsbudsjett skal øke bevilgningene til Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) og at det opprettes et FME-senter for geotermisk energi.

Les Klimameldingen her.
Les om klimaforliket på Stortingets nettsider.