Historisk arkiv

Solhjell mottok rapport om ulvesonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell mottok i dag rapporten fra utvalget som har evaluert ulvesonen.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell mottok i dag rapporten fra utvalget som har evaluert ulvesonen. Solhjell takket utvalgsleder Reidar Åsgård for det arbeidet utvalget har gjort og Miljøverndepartementet vil nå sette seg inn i de vurderingene og konklusjonene utvalget har kommet til.

Denne rapporten er en oppfølging av rovviltforliket, som slår fast at det skal gjøres en evaluering av ulvesonen.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell mottok rapporten "Evaluering av ulvesona" i dag. (Miljøverndepartementet)