Historisk arkiv

Bærekraftskriterier for biodrivstoff fra 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Fra 1. januar 2014 skal biodrivstoff som omsettes i Norge oppfylle kriterier om bærekraft. Kriteriene ble fastsatt i forskrift 11. september av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Et av kriteriene er at biodrivstoffet må gi en klimagassbesparelse på minst 35% sammenliknet med fossilt drivstoff. Andre kriterier er at råstoffet biodrivstoffet er laget av ikke kan være hentet fra spesielt sårbare naturområder eller områder med store karbonlagre. Bærekraftskriteriene er fastsatt i produktforskriften og er en gjennomføring av bestemmelser i EUs fornybardirektiv. 

Forskriften kan du lese i Lovdata.

Les Miljødirektoratets veileder om bærekraftskriterier for biodrivstoff.