Historisk arkiv

Miljøverndepartementet

Bli med å redde humlene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Flere humlearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Vår eksistens er helt avhengig av at humler og bier gjør jobben med polllinering av planter og trær. Miljøvernministeren presenterte kampanjen Summende hager i Solvang kolonihage i Oslo for å øke oppmerksomheten om truslene mot humlene og hva folk kan gjøre for å redde dem.

Truslene mot ville humler og bier i Norge kommer fra flere hold. Det er blitt færre planter å pollinere, blant annet på grunn av intensivt landbruk og bruk av plantevernmidler. Men også klimaendringene skaper problemer på grunn av endringer i vekstsesongene. Det fører til at insekter og planter ikke lenger møter hverandre på samme gunstige tidspunkt. Det forklarte professor i økologi ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ørjan Totland, på presselanseringen.

- Hageeierne kan gi viktige bidrag ved å legge til rette for mer biologisk mangfold som humler og bier har behov for. Det viktigste hageeiere faktisk kan gjøre, er å la humla suse og la hagen gro litt vilt med løvetann og ugress. Hvis alle gjør sitt[kwe1] , vil det bety noe i den store sammenhengen, sier Totland.

Hageeiere i Norge kan bidra til å sørge for en mangfoldig hage som blomstrer fra tidlig vår til sen høst. Direktør i Det norske hageselskapet, Tove Berg, fortalte at humlene trenger spesielt mye nektar om våren og om høsten. – På våren er blomster som russeblåstjerne, lavendel og solsikke velegnet for humlene. Av nytteplanter er tomater, jordbær, bringebær og squash også god "mat" , sier Berg.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell setter kampanjen Summende hager inn i den store utfordringen verden står overfor når det gjelder tap av arter i naturen.

- Arter forsvinner i et tempo verden aldri har sett før, og det er vi mennesker som står bak. Alle må være klar over hvilken enorm utfordring dette er.

Det er et paradoks at tidligere levde vi av naturmangfoldet og artene, og det å tilpasse seg naturen var nødvendig for vår utvikling. Nå blir det sett på som et hinder for utvikling, sier han.

- Gjennom enkle tiltak i hagen kan folk være med og bidra med noe som får betydning, sier Solhjell.

Matskribenten Andreas Viestad, som også driver Geitmyra matkultursenter i Oslo, er opptatt av at vi må komme mer i balanse med naturen på naturens premisser. – Vi må ikke bruke naturen bare for vår egen nytte. Vi må også huske at mennesker har et ansvar for å forvalte naturen også når det gjelder naturens egenverdi. . Skillet mellom ugress og nyttevekster, og udyr og nyttedyr bør vi oppheve. Å drive økologisk er en helt vanlig praksis og innebærer ikke medlemskap i en slags sekt, sa Viestad.

Se flere bilder fra lanseringen:

 

Summende hager
Kampanjen Summende hager er et samarbeidsprosjekt mellom Miljøverndepartementet og med Det Norske Hageselskap.  Hovedinnholdet i kampanjen er å bevisstgjøre og oppfordre hageeiere til å legge til rette for miljøvennlig hagebruk, gjennom å fokusere på riktig plantevalg som sikrer leveområder for pollinerende insekter (humler, bier og sommerfugler), giftfrie miljøer (ikke bruk av plantevernmidler) og klimatilpasning. Kampanjen retter seg primært mot private hageeiere i hele landet. Gå til kampanjens Facebookside.

Filmer om summende hager
Det er laget informasjonsfilmer med Hilde Hummelvoll som programleder. Filmene har enkle budskap og tips til hageeiere om hva de kan gjøre hvordan hver enkelt kan drive mer miljøvennlig.

1:Den summende hagen
Hvordan legge til rette for humler, bier og andre pollinerende insekter i hagen. Det gjør man ved å satse på planter med nektarrike blomster som gir nødvendig næring til nytteinsektene.

2.Den giftfrie hagenr
Hvordan unngå bruk av gift i hagen. Gift i hagen er unødvendig. Den dreper også nytteinsektene og er skadelig for andre dyr, som fugler, små pattedyr, amfibier.

 

3.Den klimavennlige hagen
Hvordan tilpasse hagen klimaendringer. Prognosen er mer regn – da er store trær i hagen viktige.  De tar unna store mengder vann. Store trær har også en nedkjølende effekt på varme dager. Trær og hekk kan også  lune for sterk vind og kulde.