Historisk arkiv

Feiret fem år med regnskogsbevaring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

For nøyaktig fem år siden, 25 september 2008, etablerte FN sitt program for å redusere avgskogingen i regnskoglandene. Dette ble markert i FNs hovedkvarter i New York onsdag kveld, og Norge ble flere ganger berømmet for sitt bidrag.

UN REDD, heter programmet, og det betyr at når ødeleggelsen av regnskogen bremses, fører det også mindre global klimaendring. Når man brenner eller hugger ned regnskog, frigjøres enorme mengder klimagasser. Bak UN REDD står FNs utviklingsfond, FNs miljøprogram og FNs jordbruksprogram.

I New York feiret ministre, organisasjoner, forskere og institusjoner det som er oppnådd gjennom disse sju årene, og flere trakk fram Norges rolle. Det hele startet under klimaforhandlingene på Bali i 2008, da tidligere statsminister Jens Stoltenberg på vegne av Norge lovet inntil tre millarder kroner i året til bevaring av regnskog såfremt det ble oppnådd beviselige resultater.

Tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell sa i sin tale i New York at den reduserte avskogingen i bare i Brasil tilsvarer hele Tysklands CO2-utslipp i ett år. Han berømmet Brasil og Indonesia for alt det de har fått til for å bremse avskogingen, og trakk også fram flere andre land som nå er med. Totalt er 48 land med regnskog med i UN REDD.  17 land har store nasjonale programmer for regnskogsbevaring.

Hittil har folk og land tjent penger på å kutte ned trær i skogen. Nå er planen at de skal få betalt for å la dem stå. Befolkningen i regnskogslandene yter en stor tjeneste til hele verden ved å bremse avskogingen, og det må de få betalt for.

Ikke bare er det bra for klimaet, men også for naturmangfoldet og for urbefolkningen, påpekte Solhjell i sin tale. Skogen er ofte den viktigste kapitalen fattige har, så det å forvalte ressursene langsiktig og bærekraftig vil bidra til økonomisk utvikling.

Solhjell viste også til at det er store utfordringer framover. Det ene er å få flere land til å gi penger til regnskogsbevaring, det andre er å få på plass mekanismene som gjør at det lønner seg å la skogen stå.

Minister Kuntoro Mangkusubroto fra Indonesia sa at Norges bidrag har vært avgjørende for å skape oppslutning om store endringer i økonomien og nye måter å tenke ressursforvaltning på. Landet har nå etablert nødvendige institusjoner og mekanismer som gjør det lettere å redusere avskogingen.

-Dette har vært en revolusjon. Tidligere betydde utvikling at skogen ble hugget ned eller brent. Nå betyr utvikling at folk tar vare på skogen. Slik kan vi bekjempe fattigdom samtidig som vi lar regnskogen få bli, sa Kuntoro.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell markerte 5-årsdagen for FNs skogprogram (Foto: Jon Berg/Miljøverndepartementet)
Tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell markerte 5-årsdagen for FNs skogprogram i New York sammen med ministre, organisasjoner, forskere og institusjoner (Foto: Jon Berg/Miljøverndepartementet)