Historisk arkiv

Internasjonale mål for biologisk mangfold – norsk oversettelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Under konvensjonen om biologisk mangfold har man vedtatt 20 nye globale mål for bevaring av naturmangfold og økosystemtjenester fram mot 2020. Målene ble vedtatt av alle partslandene i Nagoya, Japan, i 2010 og gjelder for alle sektorer som påvirker naturen.

Disse målene, som ofte omtales som Aichimålene, er oversatt til norsk og publisert i en brosjyre, til informasjon og inspirasjon i arbeidet med å ta vare på vårt naturmangfold.

Brosjyren kan lastes ned her og kan også bestilles hos Klima- og forurensningsdirektoratet, bestilling@klif.no, fra 10. februar.