Historisk arkiv

Konferanse i Tromsø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen inviterer til konferansen FRAMTID I NORD i Tromsø 27. juni og spør hvordan Nord-Norge kan komme til å se ut fram mot 2050. Hvordan kan vi møte framtidas utfordringer innen viktige næringer som sjømat og reiseliv? Hva betyr disse næringene for Norge og Nord-Norge i dag, og hva kan de bety i framtida? Og hva skal til for å realisere framtidas muligheter?

Sted: Konferansesenteret Arktika, Framsenteret i Tromsø

Tid: Konferansen starter kl 10:15. Detaljert program vil bli lagt ut senere.

Konferansen Framtid i nord vil presentere noen av de mest sentrale funnene som det pågående prosjektet ”Kunnskapsinnhenting – verdiskaping i nord” har kommet frem til så langt. Prosjektet har som mål å se på virkninger og ringvirkninger av økt satsing på verdiskaping som reiseliv og fiskerirelatert virksomhet i Nord-Norge. Kunnskapsinnhentingen ferdigstilles vinteren 2014.

 Viktige tema for konferansen blir:

  • Nord-Norge mot 2050
  • Hva lever vi av – i dag og i framtida?
  • Hva skal til for å realisere framtidas muligheter?

Du vil få oppleve:

  • Faglige innledninger om viktige næringer og utfordringer i nord
  • Eksempler på bedrifter som ser og utnytter nye muligheter til verdiskaping
  • Fire statsråder og en rekke sentrale nordnorske politikere i samtale om framtidas verdiskaping i nord

Konferansen er åpen for alle, men det er et begrenset antall plasser og vi ønsker derfor en påmelding innen mandag 24. juni.

Du melder deg på ved å sende en e-post til: kunnskapsinnhenting@nhd.dep.no

Send gjerne denne invitasjonen videre til andre i ditt nettverk. Vi håper å treffe deg i Tromsø 27. juni.