Historisk arkiv

Miljøverndepartementet

Norge går foran med forbud mot miljøgiften PFOA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Norge har innført et nasjonalt forbud mot miljøgiften PFOA i forbrukerprodukter. – Bruk og utslipp av de farligste miljøgiftene skal stanses. Forbudet er et steg på veien mot en hverdag med mindre miljøgifter, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

PFOA forbys fordi det er giftig ved gjentatt eksponering, kreftfremkallende og kan skade reproduksjonssystemet. PFOA brytes svært sakte ned i naturen og er påvist i store deler av verden, også i arktiske områder. Stoffet er påvist i blod og morsmelk og skilles svært langsomt ut fra kroppen.

Miljøvernministeren har fastsatt et forbud som trer i kraft 1. juni 2014. For noen bruksområder er det utsatt frist til 2016 for å gi næringslivet tid til tilpasning.

Med innføringen av forbudet mot PFOA innfører Norge en regulering som er strengere enn reguleringene i EU. Samtidig arbeider Norge sammen med Tyskland for at stoffet skal reguleres under det europeiske kjemikalieregelverket REACH. – Reguleringer på EU-nivå påvirker et langt bredere marked og er derfor vår høyeste prioritet på kjemikaliområdet. Samtidig kan det, som her, være tilfeller der særnasjonale reguleringer anses som nødvendige, sier miljøvernminister Solhjell.

PFOA kan forekomme i en rekke produkter som vi omgir oss med til daglig. Stoffet har vann- og fettavstøtende egenskaper og brukes blant annet i impregneringsmidler for å gjøre produkter vanntette og smussavstøtende. Maling, tekstiler, skismøring og stekepanner er eksempler på forbrukerprodukter som kan inneholde PFOA. Stoffet har også vært funnet i klær til barn, som parkdresser og regntøy.

Les mer om PFOA på Miljøstatus.

Miljøvernminister Solhjell på Svalbard, der virkningene av miljøgiftene også kan spores (Foto: Camilla Pettersen/Miljøverndepartementet)
Miljøvernminister Solhjell på Svalbard, der virkningene av miljøgiftene også kan spores (Foto: Camilla Pettersen/Miljøverndepartementet)