Historisk arkiv

Norge valgt inn i styret for Naturpanelet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Ivar A. Baste, Direktoratet for naturforvaltning, ble i helgen valgt inn styret i det internasjonale Naturpanelet for biologisk mangfold og økosystemtjenester. Baste har solid internasjonal og nasjonal erfaring, herunder utvikling og gjennomføring av vitenskapelige miljøutredninger fra FNs miljøprogram.

Det første møtet i Naturpanelet ble avholdt 21.-26. januar i Bonn. Naturpanelet ble opprettet av FNs miljøprogram i april 2012, som et uavhengig organ. Naturpanelet skal styrke samspillet mellom forskning og forvaltning og bidra til å hindre tap av biologisk mangfold og forringelse av økosystemtjenester.

-Jeg er veldig fornøyd med at Naturpanelet nå har begynt sitt arbeid, og at Norge har fått tillit til å bidra i oppstarten av panelet. Naturpanelet kan bli for naturmangfoldet det klimapanelet er for klimasaken. Jeg ønsker å mobilisere norske kunnskapsmiljøer i panelets fremtidige arbeid, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Dr. Abdul Hamid Zakri fra Malaysia ble valgt til leder for panelet. Dr. Zakri er vitenskapelig rådgiver for regjeringen i Malaysia. Han har bred erfaring fra nasjonalt og internasjonalt arbeid med biodiversitet, og har blant annet ledet Millennium Ecosystem Assessment (2005) og vitenskapskomiteen til Konvensjonen for biologisk mangfold.

Temaer for panelet
Naturpanelets arbeidsprogram skal vedtas mot slutten av inneværende år. Arbeidsprogrammet skal utformes basert på behov og ønsker fra land og internasjonale miljøavtaler og organisasjoner. Vitenskapsgruppen skal vurdere hvilke tema som er mest presserende å ta tak i, i tillegg til å utvikle en plan for Naturpanelets første globale utredning. Noen tema som er allerede er løftet fram er pollinering, havforsuring, forringelse av landområder og behov for å styrke kunnskapen om biologisk mangfold og økosystemtjenester knyttet til jord.

Fungerende og robuste økosystemer er svært viktig for livsgrunnlaget i alle land. Det er derfor sentralt i panelets arbeid at kunnskapsmiljøer fra flere sektorer og et bredt tilfang av fagdisipliner involveres i arbeidet framover.

Naturpanelets internasjonale nettside.