Historisk arkiv

Oslo som framtidsby - høyere, grønnere og sunnere?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet har startet en ny møte- og debattserie Grønn Agenda for å inspirere til diskusjon om grønne veivalg. Første temaet handlet om Oslos bolig- og byutvikling. Frokostmøtet "Oslo som framtidsby – høyere, grønnere og sunnere?" ble arrangert den 24. januar på Litteraturhuset i Oslo. Det var stor publikumsinteresse for møtet med over 300 påmeldte.

Miljøverndepartementet har startet en ny møte- og debattserie Grønn Agenda for å inspirere til diskusjon om grønne veivalg. Første temaet handlet om Oslos bolig- og byutvikling. Frokostmøtet "Oslo som framtidsby – høyere, grønnere og sunnere?" ble arrangert den 24. januar på Litteraturhuset i Oslo. Det var stor publikumsinteresse for møtet med over 300 påmeldte. Se opptak fra møtet her.

Hvor og hvordan kan hovedstaden vokse slik at den blir både grønnere og triveligere for innbyggerne? Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell presenterte sine visjoner for hvordan vi kan møte byveksten. Han innledet møtet med å presentere sine ferske inntrykk fra sin reise denne uka til byene Hamburg, København og Malmø. Disse byene er forbilder innen bærekraftig byutvikling.

Etatsdirektør i Plan-og bygningsetaten i Oslo, Ellen de Vibe er opptatt av at tett boligbytting er mest klimavennlig. Hun fortalte om Oslo kommunes planer for de neste 20 årene.

Direktør for boligutvikling i OBOS, Daniel Kjørberg Sirja mener Oslo kommune bør bli flinkere til å si ja enn nei til utbyggerne. Han fortalte om OBOS planer for framtida, og hvordan det blir hvis OBOS får bestemme.

Hvem bestemmer hvordan framtidas hovedstad skal bli å leve i? Skribent og forfatter Margrethe Geelmuyden er en engasjert forkjemper for å bevare de grønne lungene i byen og å sikre livskvaliteten. Hun etterlyste blant annet innbyggernes medvirkning i planene og prosessene.

Peter Butenschøn, arkitekt og byplanrådgiver har i mange år jobbet med bolig og byutvikling og engasjert seg i debatten om Oslos utvikling.- Oslos politikere må ha magemål og ikke legge til rette for boligvekst for enhver pris. Hvem bestemmer at Oslo må skaffe plass til 200 000 flere innbyggere innen 2040? Spurte han.

Medlemmene i miljøvernminister Bård Vegar Solhjells fagråd for bypolitikk skal gi gode og spennende råd om utvikling av byene. Lederen av fagrådet, Kjersti Nerseth fortalte om arbeidet så langt. Fagrådet har opprettet en blogg der de ber om innspill til bypolitikken.

Terje Svabø ledet debatten.

Bilder fra frokostmøtet: