Historisk arkiv

Huk-eiendommen på Bygdøy sikres som friluftsområde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

De tre regjeringspartiene tok før valget initiativet til å sikre en eiendom på Huk som allment friluftsområde. I dag legges det fram en proposisjon for Stortinget med sikte på å bevilge nødvendige midler til å gjennomføre dette kjøpet.

Pressemelding

Dato: 21.10.05

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:

Huk-eiendommen på Bygdøy sikres som friluftsområde

De tre regjeringspartiene tok før valget initiativet til å sikre en eiendom på Huk som allment friluftsområde. I dag legges det fram en proposisjon for Stortinget med sikte på å bevilge nødvendige midler til å gjennomføre dette kjøpet.

- Denne saken viser at regjeringen mener alvor med å prioritere de allmenne fellesskapsinteressene, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Hele 80 prosent av kystlinjen i Oslo er i dag nedbygget og tilgangen til strandsonen er svært begrenset. Oslo har den høyeste andelen bebygde strandområder av samtlige fylker i indre Oslofjord. Kun 15 kilomenter av byens totale strandlinje på ca. 76 km er i dag tilgjengelige friområder. Med en befolkning på ca. 520.000 mennesker utgjør det 3 cm på hver innbygger i Oslo.

Bygdøy har med sine mange lokale og nasjonale severdigheter allerede god atkomst med kollektive transportmidler fra ulike deler av byen og er innenfor rekkevidde til fots eller med sykkel fra større boområder.

- Dette området vil bli en kjærkommen tilvekst til det eksisterende offentlige friområdet på Huk. Kjøpet må sees på som en investering for framtidige generasjoners helse og trivsel og slike anledninger må gripes når de en svært sjelden gang byr seg, sier miljøvernministeren.

Kontaktperson: Politisk rådgiver Kjetil Bjørklund