Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

- Bygdøy sjøbad får penger etter huk-salg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen vil bruke 15 millioner kroner på å oppgradere Bygdøy sjøbad og områder rundt. Saken ble i dag behandlet hos Kongen i statsråd.

Pressemelding

Dato: 10.11.06

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:

- Bygdøy sjøbad og andre friluftsområder får penger etter huk-salg

Regjeringen vil bruke 15 millioner kroner på å oppgradere Bygdøy sjøbad og områder rundt. Saken ble i dag behandlet hos Kongen i statsråd. I tillegg vil regjeringen bruke 10,252 millioner kroner på andre friluftsområder, primært i indre Oslofjord. Midlene er inntekter fra salget av Huk-eiendommen og føres på budsjettet for 2007.

Salget av Huk-eiendommen gir 15 millioner til Bygdøy sjøbad og andre områder i indre Oslofjord. Foto: FAD.- Vi får mye friluftsliv igjen for pengene fra Huk-salget. Bygdøy sjøbad og andre områder i indre Oslofjord får nyte godt av disse pengene framover. Kjøpet av Huk-eiendommen er en solskinnshistorie fra A til Å, sier Bjørnøy.
Salget av Huk-eiendommen gir 15 millioner
til Bygdøy sjøbad og andre områder i indre
Oslofjord. Foto: FAD.

De 15 millioner kronene blir stilt til disposisjon for Statsbygg til opparbeidings- og tilretteleggingstiltak på statens eiendommer på Bygdøy, med hovedvekt på istandsetting av Bygdøy Sjøbad.

- Disse tiltakene for friluftsliv i Oslo, ikke minst reetableringen av Bygdøy Sjøbad som en attraktiv strandperle for allmennheten, blir et godt løft for hovedstadens tilgjengelige grønnstruktur. Denne regjeringen vil levere resultater og et bedre miljø både for by og land, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Regjeringen kjøpte eiendommen med strandlinje i Schiøtts vei 8 på Huk for 30 millioner kroner etter valget høsten 2005. Boligen på tomta ble solgt for 25,5 millioner kroner 6. oktober i år. Salgskostnadene utgjorde kr 248 000 kroner. Statens utgifter til kjøp av Huk-stranda ble dermed snaue 5 millioner. Salgsinntektene brukes altså nå på friluftsliv i Osloområdet.

Kontaktperson: Rådgiver Ivar Hjermundrud, tlf. 22 24 58 99

Til toppen