Historisk arkiv

Bymiljøprisen 2006 til en gang- og sykkelby

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

”En levende by – til fots og på sykkel” er temaet for bymiljøprisen 2006. Hvert år gir Miljøverndepartementet prisen til en by eller et tettsted som utmerker seg i forhold til et tema med betydning for miljøet i byene. Forslag må fremmes innen 20. april.

Pressemelding

Dato: 31.01.06

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:

- Bymiljøprisen 2006 skal gå til en gang- og sykkelby

”En levende by – til fots og på sykkel” er temaet for bymiljøprisen 2006. Hvert år gir Miljøverndepartementet prisen til en by eller et tettsted som utmerker seg i forhold til et tema med betydning for miljøet i byene. Forslag må fremmes innen 20. april.

Hvis flere går eller sykler, vil våre byer og tettsteder få bedre miljø og bli mer levende. Det vil også bidra til bedre folkehelse. Vi vil få mindre forurensing og støy fra biltrafikken og mindre klimagassutslipp, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Hvis kommunen har gode sykkelveger og det er trygt å gå vil mange flere enn i dag velge å bruke egen muskelkraft for å komme på jobb. I en by der det er trygge skoleveger, kan barna gå til skolen. Gode vaner kan læres tidlig.

Bymiljøprisen gis til en by eller tettsted som kan være et godt eksempel på miljøvennlig utvikling og som kan inspirere til andre til det samme. Prisen deles ut årlig. Hvert år presenterer departementet et nytt tema som er viktig for by- og tettstedsutvikling.

Enhver kan sende begrunnet forslag til Miljøverndepartementet. Forslagene bedømmes av en uavhengig jury. Fristen for å foreslå kandidater er 20. april 2006. Prisen vil bli tildelt ved et lokalt arrangement høsten 2006.

Les mer om bymiljøprisen

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Marit Kleveland, telefon 22 24 59 40 mobil 975 99 152