Historisk arkiv

Foreslår at kvikksølv blir forbudt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Den farlige miljøgiften kvikksølv foreslås forbudt i en rekke produkter. Årsaken er at kvikksølv er en trussel mot miljøet og menneskers helse.

Pressemelding

Dato: 22.12.06

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:

Foreslår at kvikksølv blir forbudt

Den farlige miljøgiften kvikksølv foreslås forbudt i en rekke produkter. Årsaken er at kvikksølv er en trussel mot miljøet og menneskers helse.

- Jeg ber nå Statens forurensingstilsyn (SFT) om å sende forslag til forbud mot kvikksølv på høring. Vi må redusere bruk og utslipp av kvikksølv både her hjemme og internasjonalt, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Kvikksølv brukes i dag i en rekke produkter som i tannfyllingsmateriale, lyskilder og måleinstrumenter. Miljøvernmyndighetenes forslag til forbud vil først og fremst bidra til en raskere utfasing av kvikksølv i amalgam. Selv om bruken er redusert etter oppfordringer fra helsemyndighetene ønsker miljøvernminsterens å sikre mer og enda raskere reduksjon. Kvikksølv i en rekke måleinstrumenter vil også omfattes av forbudet.

- Forbudet mot kvikksølv er også et viktig signal til andre land om at det er mulig å gjøre noe med bruken av denne miljøgiften. Globale utslipp er en stor kilde til utslipp i Norge, sier miljøvernministeren.

Kvikksølv hoper seg opp i næringskjedene og kommer til slutt på vårt eget matfat, blant annet gjennom fisk. Barn og fostre er særlig utsatt for skader, blant annet på nervesystemet og i form av nedsatt læringsevne.

Det vil bli gitt unntak fra forbudet i helt spesielle tilfeller, blant annet for noen pasientgrupper og noen analysemetoder. Det blir også unntak for lyskilder og elektriske og elektroniske produkter som er omfattet av et harmonisert regelverk.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Lene Lyngby 22 24 58 31