Historisk arkiv

Gode muligheter for bruk av biodrivstoff

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Statens forurensningstilsyn (SFT) har lagt frem en rapport med klare anbefalinger om hvordan Regjeringen kan oppfylle målsettingen i Soria Moria-erklæringen om økt bruk av biodrivstoff.

Pressemelding

Dato: 07.04.06

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:

Gode muligheter for bruk av biodrivstoff

Statens forurensningstilsyn (SFT) har lagt frem en rapport med klare anbefalinger om hvordan Regjeringen kan oppfylle målsettingen i Soria Moria-erklæringen om økt bruk av biodrivstoff.

- Jeg vil umiddelbart sørge for en rask politisk prosess som en oppfølging av rapporten, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Det følger av Soria Moria-erklæringen at Regjeringen vil sette i gang et introduksjonsprogram for bruk av biodrivstoff i tråd med EUs direktiv på dette området.

- Dette er prioritert fordi klimautfordringen er en av de største miljømessige utfordringer verden står overfor, og veitrafikk er en av de store bidragsyterne til norske klimagassutslipp, sier Helen Bjørnøy.

SFT anbefaler at det innføres et krav til oljeselskapene om at en viss prosent av omsetningen av drivstoff skal være biodrivstoff. Påbudet kan utformes slik at to prosent av alt drivstoff som selges i 2007 skal være biodrivstoff, stigende til fire prosent i 2010. På denne måten gjøres det valgfritt om selskapene vil tilby innblandet eller rent biodrivstoff. SFT foreslår også at det innføres avgiftsfritak for etanol og øvrige biodrivstoff, på linje med det nåværende avgiftsfritaket for biodiesel. I samråd med andre berørte departementer vil miljøvernministeren ta stilling til helheten i virkemiddelbruken når det gjelder økt bruk av biodrivstoff i Norge.

En stor fordel med biodrivstoff er at det er praktisk gjennomførbart på en enkel måte. Teknologien er kjent, og drivstoffet kan i et visst omfang anvendes i eksisterende bilpark.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Anne Beate Tangen 22 24 60 33