Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kan redusere NOx-utslippene med 30 prosent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

En ny rapport fra SFT, Sjøfartsdirektoratet og Oljedirektoratet, viser hvilke tiltak som kan gjennomføres for at Norge skal overholde NOx-forpliktelsen i Gøteborgprotokollen innen 2010.

Pressemelding

Dato: 02.03.06

Kan redusere NOx-utslippene med 30 prosent før 2010

En ny rapport fra SFT, Sjøfartsdirektoratet og Oljedirektoratet, viser hvilke tiltak som kan gjennomføres for at Norge skal overholde NOx-forpliktelsen i Gøteborgprotokollen innen 2010.

- Utredningen er et svært viktig grunnlag for regjeringens arbeid med å utforme de virkemidler som er nødvendige for å redusere NOx-utslippene, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Rapporten fokuserer på tiltak på skip og fiskefartøy, på energianleggene på sokkelen og i fastlandsindustrien. Den inneholder også informasjon om kostnadene ved de ulike tiltakene.

Norge kan redusere NOx-utslippene med 30 prosent innen 2010, blant annet med tiltak innen skipsfarten. Foto: Miljøverndepartementet.- Jeg er opptatt av å ha en god dialog med de som berøres av NOx-politikken. Vi vil derfor nå invitere berørte parter til å gi kommentarer til innholdet i rapporten, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.
Norge kan redusere NOx-utslippene med
30 prosent innen 2010, blant annet med tiltak
innen skipsfarten. Foto: Miljøverndepartementet.

Norge er i Gøteborgprotokollen forpliktet til å redusere de årlige NOx-utslippene til maksimalt 156.000 tonn innen 2010. Dette innebærer en reduksjon på nærmere 30 prosent sammenlignet med utslippene i 2004.

Regjeringen Bondevik II varslet i Stortingsmelding nr. 21 (2004-2005) egne krav til NOx-utslipp fra skip i innenriksfart og fra fiskeflåten. Det ble også varslet nye krav til energianleggene på sokkelen og til deler av fastlandsindustrien. Mulig bruk av fleksible virkemidler på tvers av sektorer, som avgift og tredjepartstiltak, ble også varslet. Denne politikken fikk bred tilslutning ved Stortingets behandling av meldingen.

Det blir Stoltenberg-regjeringens oppgave å iverksette en helhetlig virkemiddelpakke for gjennomføring av de nødvendige NOx-tiltakene innen 2010. Flere næringer vil måtte bidra for at Norge skal kunne redusere utslippene slik vi er forpliktet til i følge Gøteborgprotokollen. Den forplikter landene i Europa til å redusere sine forurensninger til luft, som for oss betyr ytterligere reduksjoner i tilførslene av sur nedbør til Norge. I tillegg får vi vesentlige reduksjoner i tilførslene av partikkelforurensninger, noe som er viktig av helsemessige grunner.

I tillegg til utredninger direktoratene selv har gjennomført, bygger den nye rapporten på arbeider utført av Det Norske Veritas på oppdrag for Miljøverndepartementet og SFT. Rapporten vil bli gjort tilgjengelig på SFTs nettside og synspunkter/kommentarer kan sendes til SFT.

Les mer om rapporten på SFTs sider

Les mer om Gøteborgprotokollen

Kontaktperson: Seniorrådgiver Eli Marie Åsen, tlf. 22246022

Til toppen