Historisk arkiv

Miljøvurderingene for TFO 2004 er offentlige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet har offentliggjort miljøvurderinger for Tildelingen av forhåndsdefinerte områder (TFO) i Barentshavet for 2004.

Pressemelding

Dato: 24.02.06

Miljøvurderingene for TFO 2004 er offentlige

Miljøverndepartementet har offentliggjort miljøvurderinger for Tildelingen av forhåndsdefinerte områder (TFO) i Barentshavet for 2004.

Høringsuttalelsene til utredning av helårig petroleumsvirksomhet i Barentshavet (ULB) fra Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for naturforvaltning og Norsk polarinstitutt ble lagt til grunn for vurderingene i Barentshavet. Disse ble utarbeidet få måneder før forslag til utlysning av nye områder i TFO 2004, og det ble derfor ikke foretatt nye vurderinger.

I TFO 2005 og 2006 ble det ikke utlyst nye blokker i Barentshavet, og det ble derfor heller ikke innhentet nye vurderinger.

For utlysninger i Norskehavet og Nordsjøen i TFO 2004 ble SFTs uttalelse i forbindelse med 18. konsesjonsrunde lagt til grunn. Denne ble utarbeidet kort tid før TFO 2004. I tillegg ble vurderinger fra SFT og DN i forbindelse med 17. konsesjonsrunde i Norskehavet og Nordsjørunden 2002 benyttet. Disse er nå gjort offentlig tilgjengelig.

Les høringsuttalelsene til ULB hos Olje- og energidepratementet.

Les fagetatenes miljøvurderinger til TFO 2004 og 2005:

Direktoratet for naturforvaltnings brev om 17. konsesjonsrunde (pdf)

Direktoratet for naturforvaltnings brev om Nordsjøtildelingen 2002 (pdf)

Statens forurensningstilsyn brev om 17. konsesjonsrunde (pdf)

Statens forurensningstilsyn brev om Nordsjøtildelingen 2002 (pdf)

Statens forurensningstilsyn brev om 18. konsesjonsrunde (pdf)

Direktoratet for naturforvaltnings brev om TFO 2005 (pdf)

Statens forurensningstilsyn brev om TFO 2005 (pdf)

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Knut F. Kroepelien, 22 24 57 16