Historisk arkiv

Miljøverndepartementet

Avtale med Sametinget om saksbehandlingsregler for verneområder er endelig i havn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernministeren og sametingspresident er blitt enige om hvordan vernesaker i samiske områder skal behandles. De undertegnet en avtale om retningslinjer for dette i dag.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy og sametingspresident Aili Keskitalo underskrev i dag en avtale om retningslinjer for verneplansarbeid. Foto: Miljøverndepartementet.
Miljøvernminister Helen Bjørnøy og sametingspresident Aili Keskitalo underskrev i dag en avtale om retningslinjer for verneplansarbeid. Foto: Miljøverndepartementet.

- Vi har nå fått på plass mer detaljerte regler som skal sikre at vi får en ryddig og demokratisk konsultasjonsprosess i forkant av vernesaker, slik at samiske interesser og synspunkter kan komme klart frem når verneplaner utarbeides. Det blir viktig at staten og Sametinget på et tidligst mulig tidspunkt i planprosessen blir enige om den videre behandling av den enkelte vernesak, understreker Bjørnøy.

Retningslinjene gjelder i utgangspunktet forholdet mellom Sametinget og statlige myndigheter, men får også betydning for andre samiske interesseorganisasjoner og samiske rettighetshavere. Avtalen innebærer ingen endringer i forhold til andre som berøres av verneplanarbeidet. Eksisterende saksbehandlingsregler vil her gjelde som tidligere.

Avtalen er laget innenfor rammen av konsultasjonsavtalen som Sametinget og Staten inngikk sommeren 2005. Sametinget skal behandle avtalen på sitt plenumsmøte i slutten av februar.

Les avtalen mellom Miljøverndepartementet og Sametinget (pdf)