Historisk arkiv

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:

Svalbard på Norges tentative liste til Unescos Verdensarvkonvensjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Svalbard representerer natur- og kulturverdier som Norge har et særskilt ansvar for å sikre, og Unesco har signalisert tydelig interesse for arktisk natur. Miljøvernminister Helen Bjørnøy har derfor tatt initiativ til å føre Svalbard opp på Norges tentative liste.

Svalbard representerer natur- og kulturverdier som Norge har et særskilt ansvar for å sikre, og Unesco har signalisert tydelig interesse for arktisk natur. Foto: Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt.
Svalbard representerer natur- og kulturverdier som Norge har et særskilt ansvar for å sikre, og Unesco har signalisert tydelig interesse for arktisk natur. Foto: Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt.

- Status som verdensarv er det høyeste internasjonale kvalitetstempel et område kan få. Norge påtar seg et stort ansvar når et område blir skrevet inn på verdsarvlisten, og vi vil ha verdens øyne på oss i forhold til om vi klarer å sikre en god forvaltning av Svalbard, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Det er kun områder som kan dokumentere natur- eller kulturfaglige kvaliteter i særklasse, kombinert med en god forvaltning, som vil kunne bli skrevet inn på den prestisjefylte verdensarvlisten. Nominasjonsprosessen vil avklare om det er tilfellet for Svalbard.

Tentativ liste er en oversikt over områder man har til hensikt å nominere til verdensarvlisten i løpet av de nærmeste år. En eventuell nominasjon forutsetter lokal oppslutning, og det videre arbeidet vil bli gjort i nært samarbeid med lokale myndigheter på Svalbard.

Verdensarvkonvensjonen er først og fremst en miljøkonvensjon som har som formål å sikre verdensarvstedene for ettertiden. Men verdensarven er også en merkevare med stor tiltrekningskraft innen reiselivet. Svalbard er allerede en turistmagnet, men en verdensarvstaus kan forsterke dette.

- Dette gir oss en store utfordringer. Større oppmerksomhet innebærer fare for slitasje og overbruk. Det er helt avgjørende at reiselivet tar hensyn til dette, og myndighetene må fastsette klare rammer som sikrer en bærekraftig bruk av ressursene.

Eventuelle nye nominasjoner fra Norge skal være innefor underrepresenterte kategorier på verdensarvlisten, og det må være områder som Norge er alene om å representere. En nominasjon av Svalbard vil basere seg på områdets natur- og kulturverdier, som en såkalt mixed site, og vil dermed bidra til å bedre balansen på verdensarvlisten i tråd med Unescos globale strategi.

Den reviderte tentative listen vil også inneholde Jan Mayen og Bouvetøya. Øyene er nordligste og sydligste punkt på den undersjøiske fjellkjeden Den midtatlantiske ryggen, hvor Norge i tillegg til Brasil, Storbritannia, Portugal og Island har øyer eller øygrupper som del av denne. Det kan være aktuelt å fremme disse områdene som en serienominasjon i samarbeid med disse landene.