Historisk arkiv

Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Fra 1. juli neste år blir det forbudt å legge nedbrytbart avfall på deponi. Forbudet innebærer at biologisk nedbrytbart avfall som papir, tre, våtorganisk avfall, tekstiler og slam må behandles på andre måter enn ved deponering. Metangassutslipp fra deponier utgjør omtrent 2,5 % av klimagassutslippene i Norge.

- Med et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall, forventes det at klimagassutslippene fra deponier på sikt vil reduseres til omtrent en tredjedel av dagens nivå. Utslippene av miljøgifter og næringsstoffer vil også reduseres betydelig. Jeg er svært tilfreds med at dette forbudet når er på plass. Det betyr økt gjenvinning av avfall som ellers ville bli deponert, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Ved å hindre at avfall blir deponert, vil forbudet bidra til økt gjenvinning av avfall. Avfall som ellers ville blitt deponert, vil gå til ulike alternative behandlingsformer, som materialgjenvinning, forbrenning med energiutnyttelse og biologisk behandling.

Forbudet vil være en viktig rammebetingelse for avfallsbransjen. I mange tilfeller har deponering vært den billigste måten å ta hånd om avfallet på. Ved å fjerne muligheten for å legge nedbrytbart avfall på deponi, bedres konkurransevilkårene for bedrifter som driver med gjenvinning av slikt avfall.

Les endringen i forskriften (pdf)

Les mer på SFTs nettsider