Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim:

Godkjenner utbygging av Nygårdsfjellet vindkraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim sier ja til byggetrinn II for Nygårdsfjellet vindkraftverk i Narvik.

- Hvis vi skal ta klimautfordringene på alvor er regjeringens mål om økt utbygging av miljøvennlig vindkraft viktig, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Miljøverndepartementet anser Nygårdsfjellet vindkraftverk trinn II som et godt energitiltak med lavt konfliktnivå i forhold til de fleste miljø- og samfunnshensyn.
Erfaringen fra det eksisterende anlegget, som består av tre møller, har vist at vindforholdene i området er gode. Med trinn II vil anlegget bestå av inntil 14 vindmøller og kan produsere strøm tilsvarende det årlige forbruket til ca 6000 husstander.

Miljøverndepartementet har behandlet utbyggingssaken på grunn av en innsigelse Riksantikvaren har hatt til Narvik kommunes reguleringsplan for vindkraftverket.  Vindkraftverket ligger i nærheten av fangeleieren ved Øvre Jernvann fra 2. verdenskrig. Fangeleiren utgjør et kulturminne av nasjonal verdi, og i sin innsigelse påpeker Riksantikvaren at vindkraftverket vil bli visuelt dominerende sett fra fangeleieren.

Miljøverndepartementet mener det vil være mulig med verdig ettertanke og opplevelse av denne tragiske og viktige delen av norsk historie på stedet også etter en utvidelse av vindkraftverket, og tar ikke Riksantikvarens innsigelse til følge.

Miljøverndepartementet viser for øvrig til Olje- og energidepartementets avgjørelse i klagesak for vindkraftverket etter energiloven.

Les brevet fra Miljøverndepartementet til Fylkesmannen i Nordland

Til toppen