Historisk arkiv

Historisk arkiv

Klimautfordringen viktig for norske bedrifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Nesten en av tre norske bedrifter sier at klimautfordringene er meget viktige i sin forretningsstrategi. Det viser en ny undersøkelse som ukebrevet og tenketanken Mandag Morgen har utført i samarbeid med Miljøverndepartementet.

Norske bedrifter mener at det ligger store forretningsmuligheter i overgangen til et lavutslippssamfunn. Hele 90 prosent av de som ble spurt mener at næringslivet i Norden har spesielt gode forutsetninger til å bli ledende på klimavennlige løsninger og teknologi for verdensmarkedet.

Leder i Mandag Morgen Terje Osmundsen og Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim ved framleggelse av undersøkelsen om næringslivets klimaarbeid. Foto: MD.
Leder i Mandag Morgen Terje Osmundsen og Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim ved framleggelse av undersøkelsen om næringslivets klimaarbeid. Foto: MD.

– Dette er en offensiv holdning fra bedriftene, og det støtter mitt ønske om at Norge skal bidra sterkt til utvikling av ny, miljøvennlig teknologi. Dette er også viktig i et globalt perspektiv, siden mye av denne teknologien kan brukes også i land som Kina og India. Der øker jo utslippene sterkt, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

28 prosent av bedriftene i undersøkelsen sier at klimautfordringen er meget viktig når virksomheten drøfter forretningsstrategien for de kommende årene. Like mange svarer at det er nokså viktig. Bare tretten prosent mener at dette ikke er viktig.

– Undersøkelsen viser at det er et klimaskifte på gang blant norske bedrifter, sier Terje Osmundsen, daglig leder for ukebrevet Mandag Morgen, og initiativtaker til næringslivsprosjektet KlimaGevinst som samler tretten ledende bedrifter i Norge.

– Flertallet har nå innsett at markedene for klimavennlige produkter og tjenester vil vokse enormt i årene fremover, i alle bransjer. Bare innen miljø- og energiteknologi anslår OECD et marked på 6000 milliarder kroner innen 2010. Norske bedrifter kan oppnå gevinster både for klimaet og for virksomheten ved å satse på dette, fortsetter Osmundsen.

Undersøkelsen viser at mer enn 80 prosent av bedriftene er enige i at Norden bør være en foregangsregion med progressiv klimapolitikk.

– Dette er svært gledelige tall, og jeg tolker dette som en støtte til regjerings ambisiøse klimapolitikk i årene framover, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Men selv om et stort flertall av bedriftene mener at det er behov for en ambisiøs klimapolitikk, har få av dem ennå vedtatt en klimastrategi for utslippskutt. Bare 18 prosent av bedriftene har allerede vedtatt en klimastrategi med mål om utslippskutt. Men blant bedriftene med mer enn 500 ansatte har 44 prosent en klimastrategi.

Noen flere funn fra undersøkelsen:

  • Bedrifter som har en klimastrategi med reduksjonsmål oppgir energieffektivisering, miljøvennlig brensel og transport med lavere utslipp som de vanligste tiltakene.
  • De viktigste drivkreftene for investering i tiltak som reduserer utslippene er omdømme hos kunder og krav fra myndighetene.
  • 76 prosent tror klimaspørsmål blir viktigere de neste 3 årene.
  • 35 prosent er positive til såkalt klimamerking av produkter.
  • 59 prosent tror kvoteprisen på CO2 vil stige de neste fem årene.
  • 16 prosent sier at prisen er meget viktig for å investere i tiltak som kutter utslipp.
  • 71 prosent tror kostnaden på strøm vil stige de neste fem årene.

Hele undersøkelsen finner du her:

Om undersøkelsen:
Intervjuene ble gjennomført i mars 2008 av Zapera Receptor Norway. Bedriftene i undersøkelsen er et representativt utvalg av 500 bedrifter (AS og ASA) i Norge basert på omsetningstall og med mer enn 50 ansatte. Respondentene er en representant for bedriftens toppledelse som kan uttale seg om bedriftens klimastrategi/klimapolitikk. 

For mer informasjon:

Mandag Morgen:
Terje Osmundsen, ansvarlig redaktør og daglig leder, tel: 909 23 636
Linda Runesson, analytiker, tel: 908 51 118

www.mandagmorgen.no | www.klimagevinst.no

Mandag Morgen Mandag Morgens mål er å bidra til lederes beslutningsgrunnlag gjennom ukebrev, seminarer, analyseoppdrag og foredrag.

Mandag Morgens prosjekt KlimaGevinst er et partnerskap mellom 13 bedrifter og Mandag Morgen. Partnerskapet arbeider for at norsk næringsliv kan spille en større rolle nasjonalt og internasjonalt i arbeidet med å utvikle lavutslippssamfunnet. Bedriftene bak KlimaGevinst er DnB Nor, Det Norske Veritas, Elkem, Grieg Gruppen, Hydro, NorgesGruppen, Scatec, Statkraft, Telenor, TrygVesta, Veidekke, Veolia Miljø og Yara. Til sammen representerer disse selskapene 450 milliarder i omsetning og 140.000 ansatte.

Miljøverndepartementet:
Gisle Haakonsen, rådgiver, tel: 970 22 153
Elisabet Molander, seniorrådgiver, tel: 473 68 110

www.miljo.no | www.klimaloftet.no