Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kriteriene for miljøbevisste innkjøp klare

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Strenge miljøkriterier for offentlige innkjøp skal tvinge frem mer miljøvennlige produkter. I dag mottar miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys de første kriteriene fra Panelet for miljøbevisste offentlige innkjøp.

- Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for ca 250 milliarder kroner i året. Staten alene kjøper for over 100 milliarder kroner. Vi skal bruke vår markedsmakt til å fremme miljøvennlige løsninger, sier Grande Røys.

- Staten skal sitte i føresetet, men vi vil samtidig legge til rette for at kommunene følger opp. De bør  stille tilsvarende krav overfor sine virksomheter, oppfordrer Solheim.

Regjeringen la sommeren 2007 fram handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Klima og energitiltak er høyt prioritert i denne planen, som inneholder en egen miljøpolitikk for statlige innkjøp.

- Handlingsplanen pekte ut kursen og i dag lanseres verktøyet som vil gjøre det enklere for offentlige virksomheter å kjøpe miljøvennlige varer og tjenester, sier fornyings- og administrasjonsministeren. 

I løpet av 2008 vil 16 kriteriesett for prioriterte produktgrupper bli ferdigstilt. I dag mottar de to statsrådene de 7 første kriteriene fra leder av Panelet for miljøbevisste offentlige innkjøp.

Kriteriene betyr en standardisering. For leverandørene betyr dette at de møter de samme kriteriene uansett hvilke oppdragsgiver som er i markedet. Signalene som sendes ut til markedet blir tydeligere og mer forutsigbare.

- Det er en forutsetning for innovasjon at markedet får klare, konsistente og langsiktige signaler om hvilke produktegenskaper som vil gi konkurransefortrinn framover. Miljøkriteriene som nå er utviklet er et første skritt i å gi slike signaler, sier miljø- og utviklingsministeren.

Ansvaret for å følge opp handlingsplanen når det gjelder miljøhensyn vil bli lagt til Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). DIFI er i disse dager i ferd med å bygge opp kompetanse på området.I følge fornyings- og administrasjonsministeren vil det også legges til rette for at nødvendig kompetanse gjøres tilgjengelig for den enkelte virksomhet sentralt og regionalt.  Det vil bli etablert knutepunkter i hvert fylke og nettverk mellom virksomheter og innkjøpere for å utnytte kompetansen bedre.

Les handlingsplanen "Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser"

Les mer på nettsidene til Panelet for miljøbevisste innkjøp.

Til toppen