Forsiden

Historisk arkiv

Styrking av innsatsen for barn og unges nærmiljø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim sender i dag ut et rundskriv som oppfordrer kommunene til å ta mer hensyn til barn og unges nærmiljø i planleggingen.

- Erfaring viser at barn og unges bomiljø blir nedprioritert til fordel for parkeringsplasser. Det må endre seg, sier miljø og utviklingsminister Erik Solheim.

I økonomiske oppgangstider gjelder utbyggers økonomisk uttelling. Det gir økt tetthet og boområder med trange og dårlige uterom. Det rammer først og fremst barna.

- Vi må skape mangfoldige bomiljøer som har plass til folk i alle livsfaser. Det er en realitet at flere og flere familier med barn bor i tettsteder og byer, og det må man ta hensyn til i planleggingsprosessen, sier Erik Solheim.

Regjeringen gi kommunene hjelp til å etablere og sikre dette med et rundskriv som forteller hvordan det kan gjøres.