Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim:

Vektlegger lokalbefolkningens og barn/unges tilgang til strandsonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim godkjenner ikke reguleringsplanene for Sildenestangen, Hestevika på Flekkerøy i Kristiansand kommune og Trysnesstranda i Søgne kommune. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune blir dermed tatt til følge. Reguleringsplanene med forslag om hytter, sjøboder og bryggeanlegg i hundremetersbeltet langs sjøen er i strid med nasjonale føringer om vern av strandsonen og ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen.

- Jeg har i vurderingen av disse sakene lagt vekt på at de berører områder som benyttes av lokalbefolkningen og da særlig barn og unge. Det er viktig at også de mindre lokale områdene vernes mot nedbygging slik at allmennheten fortsatt sikres tilgang til sjøen ” sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Reguleringsplanen for Sildenestangen, Hestevika på Flekkerøy i Kristiansand kommune ble oversendt Miljøverndepartementet fordi det forelå innsigelse fra Fylkesmannen i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune.

Reguleringsplanen for Trysnesstranda i Søgne kommune ble oversendt Miljøverndepartementet fordi det forelå innsigelse fra Fylkesmannen i Vest-Agder.