Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

650 millioner kroner mer til skog og klima

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen trapper opp innsatsen for skog og klima og foreslår å bevilge 2,1 milliarder kroner til dette i 2010. Det er en økning på 650 millioner fra inneværende år. Det foreslås også inntil 1,4 milliarder i framtidig støtte gjennom en tilsagnsfullmakt. Pengene bevilges over bistandsbudsjettet.

Regjeringen trapper opp innsatsen for skog og klima og foreslår å bevilge 2,1 milliarder kroner til dette i 2010. Det er en økning på 650 millioner fra inneværende år. Det foreslås også inntil 1,4 milliarder i framtidig støtte gjennom en tilsagnsfullmakt. Pengene bevilges over bistandsbudsjettet.

Les mer om miljøvernbudsjettet 2010

Hvis Brasil fortsetter den gode innsatsen for å redusere avskogingen av Amazonasområdet, vil penger som er satt av gjennom tilsagnsfullmakten brukes til å støtte dette arbeidet også i 2011.

Norge har siden klimatoppmøtet på Bali i desember 2007 markert seg som en sterk pådriver for å inkludere utslipp fra skogsektoren i utviklingsland i en ny klimaavtale fra 2012.

- Vi har stor tro på at vi får et positivt vedtak om dette på klimatoppmøtet i København. Milliardsatsingen har gjort Norge til en verdensleder innen skog og klima og skapt dynamikk i de internasjonale klimaforhandlingene. Satsingen har gitt gode resultater å bygge videre på i 2010, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

I år har flere land og institusjoner arbeidet hardt for å begynne det utfordrende arbeidet med å snu avskogingstakten i skogrike utviklingsland. Norges støtte blant annet til FN, Verdensbanken og Brasils Amazonasfond har vært avgjørende i dette arbeidet.

Det er nå bred internasjonal enighet om at den raskeste og mest kostnadseffektive måten å redusere den globale oppvarmingen på, er å redusere utslippene fra skogsektoren i utviklingsland. Gjøres dette riktig, vil det også bidra til en bærekraftig utvikling i landene. 

Norge innledet i 2009 et godt samarbeid med Brasil. Støtten til Amazonasfondet avhenger av at Brasil oppnår resultater i form av redusert avskoging. Norge har i år satt av 700 millioner kroner som kompenserer landet for innsatsen mot avskoging i 2008 og 2009. Pengene vil overføres for å støtte prosjekter som bidrar til en bærekraftig utvikling i Amazonas - verdens største regnskogområde - som også huser et unikt biologisk mangfold. Norge planlegger å fortsette det gode samarbeidet med Brasil til neste år og flere år framover.

I 2010 planlegges det også et klima- og skogsamarbeid med det søramerikanske landet Guyana. Landet har om lag 85 prosent skogdekke og er det nest fattigste i regionen. Norge ønsker å støtte Guyanas planer om å utvikle seg økonomisk uten at dette medfører en økning i utslippene fra avskoging og skogforringelse. Den norske støtten vil bidra til gjennomføring av landets strategi for en lav-karbonutvikling.

Norge vil også fortsette det gode samarbeidet med internasjonale institusjoner, som FNs program for klima og skog. Programmet støtter kapasitets- og kompetanseutvikling i utviklingslandene som kan skape gode rammevilkår for å redusere skogtapet. Flere land, blant annet Vietnam, D R Kongo og Tanzania, er godt i gang med dette arbeidet. Norge vil også fortsette å være en av de største bidragsyterne til et klima- og skoginitiativ drevet av Verdensbanken.

Til toppen