Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Det norske artsprosjektet er åpnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim markerte i dag åpningen av det norske artsprosjektet. Målet med prosjektet er å styrke kunnskapen om artene i Norge. Det forventes at man gjennom artsprosjektet vil finne et stort antall arter som tidligere ikke er har vært kjent i Norge, også arter som tidligere er ukjente for vitenskapen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim markerte i dag åpningen av det norske artsprosjektet. Målet med prosjektet er å styrke kunnskapen om artene i Norge. Det forventes at man gjennom artsprosjektet vil finne et stort antall arter som tidligere ikke er har vært kjent i Norge, også arter som tidligere er ukjente for vitenskapen.  

- Jeg er svært glad for at artsprosjektet nå starter opp. Vi må vite hvilket naturmangfold vi har, og hvor det finnes, for å kunne ta vare på det. Artsprosjektet er viktig for å bygge opp kunnskapen om norsk natur slik at vi kan fatte treffsikre tiltak for å bevare vårt verdifulle mangfold, sa miljø-og utviklingsminister Erik Solheim. 

Åpningsmarkeringen av artsprosjektet skjedde på Tøyen hovedgård, ved Naturhistorisk museum i Oslo.

Det er i 2009 bevilget 20 millioner kroner til oppstart av et norsk artsprosjekt. Arbeidet i artsprosjektet vil involvere blant andre Artsdatabanken og de naturhistoriske museene, og skjer i nært samarbeid mellom Miljøverndepartementet og Kunnskapsdepartementet. 

Kunnskapshullene om artsmangfoldet i norsk natur er store. Eksperter regner med at det finnes rundt 60 000 arter i Norge, men vi kjenner bare til 40 000 av dem. Og for mer enn halvparten av disse 40 000 artene vet vi for lite til å kunne vurdere om de er truet eller ikke.

Sverige startet sitt artsprosjekt i 2002, og har et årlig budsjett på ca 65 millioner svenske kroner. Norge har hatt en stående invitasjon til å delta aktivt i samarbeid med svenskene.

- 2009 skal bli en nasjonal dugnad for naturmangfoldet, ikke minst når det gjelder å bedre kunnskapsgrunnlaget. Jeg er svært glad for at vi nå kan realisere samarbeidet med våre gode svenske naboer, avsluttet Solheim.

Mandat og organisering for artsprosjektet (pdf)

Til toppen