Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Godkjent kommuneplan for Oslo 2008-2025

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen har i dag godkjent kommuneplanen for Oslo 2008-2025. Planen for Oslo ses i sammenheng med fylkesplanen for Akershus og det forestående plansamarbeidet innen areal- og transportplanlegging mellom Oslo og Akershus.

Miljøverndepartementet har vurdert planen ut fra følgende:

  • Oslos mål og strategier, sett i forhold til gjeldende statlig politikk og interesser
  • Forventninger til statlige etater med hensyn til oppfølging og gjennomføring av planen
  • Regional uenighet som det er forventet at regjeringen skal avklare

Planen beskriver en estimert befolkningsvekst på ca 170.000 personer fram til 2030. Denne veksten er planlagt konsentrert sentralt i byen og knyttet til knutepunkter og stasjonsnære områder. Veksten vil kreve store utbygginger innen sosial infrastruktur som barnehager, skoler og omsorgstiltak. Dette kan føre til konflikter i forhold til bevaring av viktige grønne arealer noe som kan redusere innbyggernes levekår med hensyn til fysisk aktivitet, rekreasjon, oppvekstvilkår for barn og luftkvalitet. I tillegg er grønne ubebygde områder svært viktige for håndtering av nedbør, og dermed en viktig del av klimatilpasningen.  Regjeringen mener at det er positivt at Oslo kommune er opptatt av de utfordringene som befolkningsveksten fører med seg.

Regjeringen har fastslått at det er behov for regionalt plansamarbeid om areal- og transportplanlegging mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Dette har startet opp med Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, kommunene i Akershus og en rekke aktører innen kollektivtrafikk og arealbruk i regionen. Første fase av dette plansamarbeidet er i gang og omfatter utarbeidelse av felles strategi og program som beskriver formålet med samarbeidet, innholdet, det geografiske området og organiseringen.

Regjeringen berømmer Oslo kommune for den offensive holdningen de har vist for å bedre trafikksituasjonen i byen og for å redusere utslipp. Kommunen deltar aktivt i det arbeidet Miljøverndepartementet har startet opp med det omtalte plansamarbeidet og i samarbeidsprosjektet Framtidens byer.

Regjeringen ser svært positivt på at kommuneplanen har utviklet mål og strategier som berører trygghet og kriminalitetsforebygging, og et bredt spekter av strategier for å skape en trygg by. Intensjonene i dette arbeidet støttes.

Les kommuneplanen for Oslo 2008-2025

Til toppen