Historisk arkiv

Industrihistoriske kulturminner i Rjukan, Notodden, Odda og Tyssedal mulig ny verdensarv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Norge har i dag orientert Unesco om at Rjukan-Notodden og Odda/Tyssedal er oppført på den offisielle listen over områder Norge har til hensikt å nominere til den prestisjetunge verdensarvlisten de kommende år, den såkalte norske tentative liste.

- Hensikten er å fremme disse områdene til verdensarvlisten som representanter for industrihistoriske kulturminner knyttet til kraftproduksjon. Industrielle kulturminner er i liten grad representert på verdensarvlisten og jeg er glad for å kunne føre områdene opp på Norges tentative liste, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Eventuelle nye nominasjoner fra Norge skal bidra til en mer tematisk og geografisk representativ verdensarvliste understreker miljø- og utviklingsministeren.

Rjukan er ett av stedene som er oppført på den offisielle listen over områder Norge har til hensikt å nominere til verdensarvlisten. Foto: Trond Taugbøl/Rksantikvaren.
Rjukan er ett av stedene som er oppført på den offisielle listen over områder Norge har til hensikt å nominere til verdensarvlisten. Foto: Trond Taugbøl/Rksantikvaren.

Industristedene Rjukan, Notodden, Odda og Tyssedal gir til sammen et fremragende bilde av 1900-tallet da den andre industrielle fase la grunnlaget for den vekst og velstand som kjennetegner den moderne samfunnsutvikling i vesten. Stedene representerer det storindustrielle gjennombruddet hvor sammenkoplingen av kraft, teknologi og kapital var avgjørende. Odda/Tyssedal utdyper og utfyller industriaksen Rjukan-Notodden.

Oppføring på tentativ liste er første skritt i en lang prosess frem mot en eventuell søknad til Unesco om verdensarvstatus. Det er ennå ikke tatt stilling til når oppstart av en nominasjonsprosses kan skje. Denne tar erfaringsvis omkring tre år. Behandlingstiden i Unesco er ca halvannet år før endelig vedtak fattes av Unescos verdensarvkomité. En verdensarvsøknad forutsetter lokal oppslutning og det videre arbeidet vil bli gjennomført i nært samarbeid med lokale- og regionale myndigheter.

Det tas sikte på å fremme disse områdene som en serienominasjon til Unescos verdensarvliste. Dette vil si en nominasjon som består av flere elementer/områder som utgjør en helhet og samlet oppfyller verdenssarvkonvensjonen kriterier om framstående universell verdi.