Historisk arkiv

Kommunene inviteres til å delta i forvaltningen av nasjonalparkene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim inviterer alle kommuner med nasjonalparker og andre store verneområder til å delta i forvaltningen av verneområdene som ligger innenfor kommunens grenser. Nasjonalparkene og de øvrige verneområdene er vår aller mest verdifulle natur. Dette stiller ekstra krav til en god forvaltning.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim inviterer alle kommuner med nasjonalparker og andre store verneområder til å delta i forvaltningen av verneområdene som ligger innenfor kommunens grenser. Nasjonalparkene og de øvrige verneområdene er vår aller mest verdifulle natur. Dette  stiller ekstra krav til en god forvaltning.

- En god og aktiv forvaltning av nasjonalparkene og de øvrige verneområdene er avgjørende for å sikre verneverdiene. Oppgaven jeg inviterer dere til å delta i er derfor av sentral betydning for at vi skal nå våre nasjonale og internasjonale mål om å bevare naturmangfoldet, skriver Solheim i brevet til kommunene.  

Regjeringen har vedtatt at nasjonalparker og store verneområder skal forvaltes lokalt. Gjennom den nye forvaltningsmodellen for verneområdene vil kommunene få forvaltningsmyndighet ved deltagelse i politisk sammensatte nasjonalpark- eller verneområdestyrer. Forvaltningsmodellen understreker at forvaltningen skal være kunnskapsbasert, lokalt forankret og bidra til en mest mulig enhetlig miljøforvaltning. Dette er i samsvar med den nye naturmangfoldloven som bl.a. åpner for at kommunene kan forvalte verneområder og slår fast at all forvaltning av natur skal bygge på vitenskaplig og erfaringsbasert kunnskap.

Miljøverndepartementet har som mål å etablere den nye modellen for de kommunene som ønsker det i løpet av 2010. Kommunene får derfor frist til 10. februar 2010 for å melde fra om de ønsker å delta i forvaltningen av verneområdene.

Les brevet til kommunene og se hvilke kommuner dette omfatter

Norges nasjonalparker (Direktoratet for naturforvaltning)