Historisk arkiv

Miljøverndepartementet

Krav om 2,5 prosent biodrivstoff i 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen stiller nå krav om at 2,5 prosent av drivstoffet til veitrafikken i Norge i 2009 skal være biodrivstoff. Bransjen må melde fra om hva slags råstoff som er brukt og hvilket land det kommer fra. Dette vil vise klima-effekten av tiltaket.

Samtidig har Miljøverndepartementet tett samarbeid med bransjeforeningen Norsk Petroleumsinstitutt for å komme videre med mer konkrete kriterier for bærekraftig produksjon. Miljøverndepartementet tar sikte på å innføre bærekraftskriterier for biodrivstoff fra 2010. Dette skal sikre at biodrivstoff vi benytter i Norge er et forsvarlig miljøtiltak.

- Økt bruk av biodrivstoff er en av flere måter å redusere de norske klimagass¬utslippene på. Vi må også sikre at biodrivstoffet som brukes i Norge er produsert på en måte som ikke går ut over miljøet eller matforsyningen i andre land. Det er fullt mulig å finne biodrivstoff uten slike uheldige virkninger, og her kan bransjen også gjøre mye på frivillig grunnlag, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

- Vi er opptatt av at biodrivstoff skal bidra positivt til miljøet, samlet sett – samtidig som det er av høy nok kvalitet for bilene vi kjører i Norge, sier generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik i Norsk Petroleumsinstitutt.

I første omgang regner bransjen med å oppfylle forskriftskravet for 2009 ved å blande inn biodiesel i vanlig autodiesel.

- Vi opplever det som positivt at det nå blir en liten grønn skvett på alle dieseltanker. Alle dieselbiler kan bruke denne dieselkvaliteten, og det store volumet gjør at dette er den mest effektive måten å innføre biodrivstoff i Norge på, sier Nøstvik.

Rapportering som det vil bli krav om fra 2009, vil gi Statens forurensningstilsyn mulighet til å anslå klimagevinst for biodrivstoff ved hjelp av opplysninger om råstoff og opprinnelsesland. Sammen med omsatt volum gir det et bilde av klimaeffekten ved dette tiltaket. Den som omsetter drivstoff til veitrafikken skal sørge for å oppfylle kravet om omsetning av biodrivstoff og rapportere om råstoff og land.

Det legges opp til et skjerpet omsetningskrav på 5 prosent fra midten av 2010, men først vil regjeringen vurdere klimaeffekten, EUs arbeid med å utvikle kriterier for bærekraftig produksjon og andre lands politikk på området.

- Vi vil jobbe videre for å innføre klare kriterier for bærekraft fra 2010, og med økt andel biodrivstoff i 2010 blir dette enda viktigere. Her har bransjen er klart ansvar, og det er veldig bra at de er positive til å bidra til å finne gode løsninger. Norge vil også bidra aktivt i de internasjonale prosessene med å videreutvikle felles bærekraftskriterier, rapporteringskrav og sertifiseringsordninger for biodrivstoff, sier Solheim.

–Vi vil bidra aktivt i arbeidet med å få på plass en internasjonal sertifiseringsordning. Bransjen mener at Norge fortrinnsvis må omfattes av et slikt felles system, heller enn å utvikle et særnorsk sertifiseringssystem med egne regler for det norske markedet, sier Nøstvik.

Biodrivstoff er drivstoff i form av væske eller gass som er produsert av biologisk materiale. Det kan for eksempel lages av plantevekster, avfall fra husholdninger og næringsvirksomhet og overskuddsprodukter fra jordbruk og fiske.

Les forskriften hos Lovdata