Historisk arkiv

Birthe Ivars utnevnt til avdelingsdirektør i for biologisk mangfold og biosikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Birthe Ivars ble i dag, av Kongen i statsråd, utnevnt til avdelingsdirektør i Avdeling for naturforvaltning, seksjon for biologisk mangfold og biosikkerhet.

Ivars er Cand.jur fra Helsingfors Universitet, 1989.

Hun var tilsatt i Utenriksministeriet i Finland i perioden 1988 til 1992, med 8 måneder tjenestegjøring i Miljøministeriet.  Fra 1992 til 1996 var hun konsulent i Statens forurensningstilsyn. I Miljøverndepartementet har hun vært tilsatt som rådgiver og seniorrådgiver fra 1996 til d.d. I tilsettingsperioden, fra 2006 til 2008, var hun Miljøverndepartementets utsending til Miljødepartementet (nå Miljø- og samhällsbyggnadsdepartementet) i Stockholm. Fra 2009 har hun vært departementskonstituert som avdelingsdirektør i Avdeling for naturforvaltning.