Historisk arkiv

Foreslår tiltak for å stanse utslipp av miljøgifter innen 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim fikk i dag overlevert rapporten ”Et Norge uten Miljøgifter” fra miljøgiftsutvalgets leder, Ketil Hylland. Utvalget foreslår en rekke tiltak som skal stanse utslipp av miljøgifter innen 2020.

- Utvalget har gjort et viktig arbeid. Miljøgiftsutfordringen er en av våre største miljøutfordringer. Norske myndigheter arbeider aktivt for å stanse utslipp av miljøgifter innen 2020, men fordi dette målet er så ambisiøst ser vi behov for å ytterligere styrke arbeidet. Jeg ser derfor frem til nærmere å vurdere utvalgets forslag til tiltak, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Miljøgiftutvalget har foreslått 18 prioriterte tiltak som de anser som avgjørende for å nå 2020-målet. Forslagene omfatter både tiltak som gir konkrete utslippsreduksjoner, og sektorovergripende og kunnskapsbyggende tiltak som skal sikre en mer effektiv regulering og kontroll av miljøgifter.

Eksempler på foreslåtte tiltak er: 

  • Utfasing av miljøgifter i produkter
  • Kontrollerte avfallsstrømmer
  • Økt kunnskap om miljøgifter
  • Tilstrekkelig forskning og overvåkning

Regjeringens mål er å stanse utslipp av miljøgifter innen 2020. Miljøgiftutvalget ble nedsatt i fjor for å foreslå konkrete tiltak som kan bidra til at målsettingen om stans i utslipp av miljøgifter innen 2020 nås.

Utvalget har vært ledet av Ketil Hylland som er professor ved Universitet i Oslo og forsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Utvalget har hatt bred sammensetning med representanter fra forskning, næringsliv, arbeidstakersiden, forbrukersiden, og miljøvernorganisasjoner. I tillegg har representanter med juridisk og økonomisk kompetanse deltatt.

Les mer om NOU 2010:9 Et Norge uten miljøgifter

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim fikk i dag overrakt NOU 2010:9 Et Norge uten Miljøgifter av leder for miljøgiftsutvalget, professor Ketil Hylland. Foto: Miljøverndepartementet.
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim fikk i dag overrakt NOU 2010:9 Et Norge uten Miljøgifter av leder for miljøgiftsutvalget, professor Ketil Hylland. Foto: Miljøverndepartementet.