Historisk arkiv

Høringsfristen for forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten utsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet har bestemt å utsette høringsfristen for synspunkter og innspill til det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten. Den nye høringsfristen er 15. september 2010.

Synspunkter og innspill mottas også etter 15. september, men det er en fordel for det videre arbeidet med forvaltningsplanen at dette avgis innen denne datoen.

Det faglige grunnlaget det kan avgis høringsuttalelser på er disse rapportene:
• Felles rapport fra Faglig Forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen  og underlagsrapporter til fellesrapporten
• Marine økosystemtjenester i Barentshavet-Lofoten – Beskrivelse, vurdering og verdsetting
• Ringvirkningsanalyse – petroleumsvirksomhet i nord
• Rapport med beskrivende statistikk om samfunnsmessige forhold

I tillegg til disse rapportene vil det bli utarbeidet ytterligere to rapporter, som vil bli lagt ut på Miljøverndepartementets nettsider rundt 15. oktober. Det vil også være anledning til å gi skriftlige uttalelser til disse rapportene:
• Samfunnsøkonomisk analyse knyttet til spørsmålet om utvidet petroleumsvirksomhet i Barentshavet – Lofoten
• Rapport om forhold ved ulykken i Mexicogulfen og oppfølgingen av denne.