Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall blir en del av miljølovgivningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Fra 1. januar 2011 blir regulering av radioaktiv forurensing og avfall overført fra strålevernloven til forurensningsloven. Det betyr at radioaktive stoffer nå vil bli behandlet likt som andre miljøgifter, og at viktige miljøprinsipper vil ligge til grunn for behandlingen av radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall.

Fra 1. januar 2011 blir regulering av radioaktiv forurensing og avfall overført fra strålevernloven til forurensningsloven. Det betyr at radioaktive stoffer nå vil bli behandlet likt som andre miljøgifter, og at viktige miljøprinsipper vil ligge til grunn for behandlingen av radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. 

- Etter forurensningsloven er forurensing i utgangspunktet forbudt, og utslipp krever tillatelse. Også i dag er det krav om godkjenning, men radioaktive stoffer har lignende egenskaper som andre miljøgifter og bør reguleres på samme måte som annen forurensning og avfall, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Til nå har dette forurensningsfeltet vært regulert gjennom strålevernloven hvor hovedformålet er å beskytte menneskers helse.

Miljøverndepartementet har derfor fastsatt ny forskrift som gjør forurensningsloven gjeldende for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. Det nye regelverket sikrer at hovedformålet er forurensingsbekjempelse for å beskytte miljøet. Regelverket skal sikre bedre kontroll med, oversikt over og forsvarlig behandling av radioaktivt avfall, og at miljøprinsipper ligger til grunn for reguleringen og forvaltningen av radioaktive stoffer.

Bruk av forurensningsloven innebærer at radioaktiv forurensing krever tillatelse, og  dette gir bedre kontroll med utslipp av radioaktive stoffer. De neste to årene skal Statens strålevern kartlegge avfallstrømmer i samarbeid med berørte aktører, og vurdere eventuelle tilleggskrav til dagens håndtering.

- Forurensningsloven sikrer bruk av miljøprinsipper som forebygging framfor reparering, at forurenser betaler og at den beste anvendelige teknologi legges til grunn for regulering og forvaltning av radioaktiv forurensning og avfall. I tillegg følger Norge opp viktige internasjonale trender og anbefalinger, og får et godt verktøy for å redusere mengden radioaktiv forurensning i det ytre miljø, sier Solheim.

Den nye forskriften regulerer alle utslipp av radioaktive stoffer og alt radioaktivt avfall. Utslipp av radioaktive stoffer og produksjon av radioaktivt avfall har økt i Norge de seinere år, blant annet i petroleumsindustrien. Men også andre sektorer som prosessindustri, gruvevirksomhet, sykehus og forskning kan ha radioaktive utslipp og produksjon av radioaktivt avfall. 

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall (Lovdata)

Til toppen