Historisk arkiv

Regjeringen freder Norges eneste aktive vulkan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I statsråd i dag vedtok regjeringen å frede den arktiske vulkanøya Jan Mayen som naturreservat.

- Jan Mayen har ikke bare Norges eneste aktive vulkan, det 2277 meter høye og bredekte Beerenberg. Hele øya har et storslagent, vulkansk landskap og en geologi som er helt spesiell i norsk sammenheng, uttaler miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Vulkanen på Jan Mayen er fortsatt aktiv. Foto: Jan-Petter Huberth Hansen.
Vulkanen på Jan Mayen er fortsatt aktiv. Foto: Jan-Petter Huberth Hansen.

Formålet med fredningen er å bevare en tilnærmet uberørt arktisk øy og sjøområdene rundt, med et storslagent landskap, aktive vulkaner, viktige sjøfuglområder og mange kulturminner. Vernet omfatter det meste av øya, og sjøområdene ut til territorialgrensen 12 nautiske mil fra land. Et område omkring den meteorologiske stasjonen og flystripen er unntatt fra vernet.

- Med vernet av Jan Mayen er den siste brikken i vernet av de norske, arktiske øyene på plass. Med dette er både Jan Mayen, Bjørnøya, Hopen og resten av Svalbard sikret gjennom et områdevern Norge har grunn til å være stolt av, sier Solheim.

Jan Mayen sin isolerte posisjon i et stort, produktivt havområde gjør øya til et svært viktig område for sjøfugl. Særlig havhest, polarlomvi og alkekonge er tallrike med bestander på mellom 100 000 og 300 000 individer. Alle alkefuglene er for øvrig representert på øya. Øya har også en spesiell og ofte sårbar vegetasjon dominert av moser, med flere såkalte endemiske arter som bare finnes på Jan Mayen. Til tross for begrenset størrelse og isolert beliggenhet har Jan Mayen en rekke kulturminner fra alle epoker i øyas historie, som representerer flere nasjoners virksomhet tilbake til hvalfangsten på 1600-tallet.

Til tross for begrenset størrelse og isolert beliggenhet har Jan Mayen en rekke kulturminner fra alle epoker i øyas historie. Foto: Jan-Petter Huberth Hansen.
Til tross for begrenset størrelse og isolert beliggenhet har Jan Mayen en rekke kulturminner fra alle epoker i øyas historie. Foto: Jan-Petter Huberth Hansen.

Dagens aktivitet på Jan Mayen er knyttet til meteorologiske observasjoner samt drift og vedlikehold av installasjoner knyttet til forskning og navigasjon. I havområdene rundt øya foregår et betydelig fiske, særlig etter lodde og reke.

Framtidig aktivitet vil i tillegg til dagens virksomhet kunne omfatte nye installasjoner knyttet til navigasjon og bakkeinfrastruktur for nedlesing fra satteliter. Det er også startet en åpningsprosess for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen.  I denne forbindelse kan det i framtiden bli aktuelt å benytte Jan Mayen til funksjoner tilknyttet petroleumsvirksomhet.

- Vernet ivaretar hensynet til framtidig bruk, samtidig som det setter rammer som skal sikre at framtidig virksomheten ikke kommer i konflikt med verneverdiene på Jan Mayen. Også i fremtiden skal det være vulkanene som preger landskapet på denne isolerte øya, og ikke menneskelig aktivitet, avslutter Solheim.

Les mer om fredningen av Jan Mayen: