Historisk arkiv

Miljøverndepartementet

Solheim vil ha utredet en mer tilbaketrukket plassering av Munchmuseet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet støtter Riksantikvarens ønske om å få vurdert en mer tilbaketrukket plassering av nytt Munchmuseum i Bjørvika. I et brev til Oslo kommune ber departementet om at kommunen også utreder en plassering lenger inne.

Oslo kommune ønsker i utgangspunktet bare å utrede én plassering av Munchmuseet,  ytterst på Paulsenkaia i tråd med arkitektkonkurransen.

Riksantikvaren har uttrykt skepsis mot dette fordi det høye museumsbygget kan blokkere fjordtilknytningen til det kulturhistorisk viktige området med  middelalderbyen, Ekebergåsen, Akershus festning, kvadraturen og Operaen.

Miljøverndepartementet mener kommunen bør utrede begge alternativene for plassering.

–Vi trenger et best mulig grunnlag å trekke konklusjoner på. Ved å utrede og visualisere et museum både ytterst på Paulsenkaia og lenger inne får vi et godt grunnlag for å debattere og konkludere, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Departementet er for øvrig godt fornøyd med at kommunen legger opp til en grundig vurdering og visualisering av de ulike byggeområdene og elementene i reguleringsplanen.

–Bjørvika er et historisk viktig område for Oslo og Norge. Vi bygger en helt ny bydel, og da må vi være sikre på at vi tar de rette beslutningene. Konsekvensutredningen bør gi et godt grunnlag for å vurdere hvordan dette området i Bjørvika kan utformes på en best mulig måte, sier Solheim.