Forsiden

Historisk arkiv

Sør-Gjæslingan – kystens svar på Røros – fredes som kulturmiljø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å frede Sør-Gjæslingan kulturmiljø i Nord-Trøndelag – et særegent fiskevær med stor kulturhistorisk verdi.

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å frede Sør-Gjæslingan kulturmiljø i Nord-Trøndelag – et særegent fiskevær med stor kulturhistorisk verdi. 

-Jeg er glad for at dette området blir fredet. Sør-Gjæslingan er veldig spesielt, og det er viktig at vi tar godt vare på dette fiskeværet som en kilde til kunnskap og opplevelse. Vi må sikre oss at det unike forholdet mellom naturen, lokalsamfunnet og fiskeværet blir tatt vare på for framtida, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Å frede et helt kulturmiljø er et relativt nytt virkemiddel i kulturminnepolitikken. Ved å frede et kulturmiljø, freder man helheten i området, ikke bare enkeltobjektene. Det første området som ble fredet, var Havrå i Hordaland i 1998. Etter det er Neiden i Finnmark, Utstein i Rogaland, Kongsberg sølvverk i Buskerud, Sogndalstrand i Rogaland og Birkelunden i Oslo fredet som kulturmiljø.

På Sør-Gjæslingan ser man eksempler på mange hundre års værhistorie. I sin tid var dette et av de største og viktigste fiskeværene sør for Lofoten. I høysesongen for skreifisket var opp mot 5000 fiskere samlet her. Sør-Gjæslingan var et levende fiskevær fram til 1978. Da gikk væreieren konkurs, skolen ble lagt ned og fraflyttinga skjøt fart. I dag er det ingen fastboende igjen på disse øyene.

-Vi tar nå vare på det særpregete bygningsmiljøet, med rorbuer, fiskemottak, salteri, trandamperi, forsamlingshus, skole, brygger, moloer, rekker av fiskehjell og væreierboligen. Historiske spor i kulturlandskapet forteller oss hvordan folk opp gjennom tidene har utnyttet havets og landjordas ressurser under helt marginale vilkår. Jeg gleder meg til å besøke stedet neste sommer og håper at en stor folkefest skal markere at området er fredet, sier Solheim.

Utsikt fra Velfjordnakken. Vi ser væreierbygningene nærmest, deler av Heimværet bak til venstre og Karlholmen bak til høyre. Foto: Kjell Andresen. © Riksantikvaren.
Utsikt fra Velfjordnakken. Vi ser væreierbygningene nærmest, deler av Heimværet bak til venstre og Karlholmen bak til høyre. Foto: Kjell Andresen. © Riksantikvaren.