Historisk arkiv

Trondheim tildelt Statens Bymiljøpris

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Trondheim er tildelt Statens Bymiljøpris for 2010. Tema for årets pris er vann, og Trondheim får prisen for åpningen av Ilabekken som tidligere lå i rør.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim offentliggjorde prisvinneren på et seminar om byutvikling i Operaen mandag. Han gratulerte Trondheim med en ny pris for god byutvikling. Selve prisen vil bli delt ut i Trondheim til høsten.

Ilabekken har ligget i rør og ble åpnet i forbindelse med et stort veiprosjektet. Det er ryddet opp langs bredden og tilrettelagt slik at folk kan gå langs bekken fra Bymarka gjennom et boligområde og ned til fjorden.

Åpningen av Ilabekken er et eksempel på godt samarbeid mellom flere etater. Trondheims samarbeid med Statens Vegvesen gjorde at gjennomfartstrafikken ble ført gjennom byen på en måte som knytter byen tettere til havna og til fjorden.

Åpningen av Ilabekken har dermed fått effekter langt utover selve vassdraget og satt sitt tydelige preg på Trondheim og på livet i byen, heter det i juryens begrunnelse. Juryen har vært ledet av arkitekt Ketil Kiran.

Årets vinnerkommune har gjennomført et prosjekt som demonstrerer at den tenker og handler langsiktig og tverrfaglig. I tillegg viser prosjektet hvordan god bruk av vannet kommer hele byutviklingen til gode.

Trondheim fikk også Statens Bymiljøpris i 2008 for god klimapolitikk.

Les mer om Statens Bymiljøpris

Les statssekretær Heidi Sørensens foredrag "Vannet og byens liv"